"Blijkbaar dient volgens de NVA elke militair een afgetrainde triatleet te zijn. Mensen die omwille van hun leeftijd of bijvoorbeeld door een sportblessure dit niet meer kunnen, moeten dan maar ontslagen worden. Qua hardvochtigheid en qua gebrek aan empathie, kan dit wel tellen," aldus sp.a-Kamerlid David Geerts.

Volgens krantenberichten wil NVA dat alle militairen, ongeacht hun leeftijd en functie, een atletisch afgetraind lichaam hebben. Militairen die niet slagen in hun fysieke testen, moeten maar ontslagen worden.

David Geerts: "Het voorstel van NVA is absolute nonsens. Ik ben ermee akkoord dat militairen die in operaties ingezet worden, een goede fysiek moeten hebben. Maar het is absoluut niet nodig dat een mecanicien of administrateur de 100 meter in 10 seconde moet lopen. Ik denk dat we dringend een realistisch mensbeeld naar voren moeten schuiven. Ook in het departement defensie."

Geerts zal daarom de minister van landsverdediging hierover een vraag stellen in de hoop redelijkheid te brengen wat sporttesten betreft en duidelijkheid te scheppen naar de militairen toe.