Gisteren werd in de media een alternatief voorgesteld voor de Mechelse stadsplannen inzake de toekomstige ontwikkeling van de wijk Spreeuwenhoek.

De bevoegde schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Karel Geys (sp.a) is al langer op de hoogte van deze alternatieven voor de ontwikkeling van de wijk en plaatst enkele belangrijke nuances bij de voorgestelde plannen.

 

“Deze plannen zijn waardevol. Ik vind het trouwens heel aangenaam dat de mensen zo begaan zijn met onze stadsontwikkeling. Een aantal van de ideeën op het vlak van milieu, duurzame ontwikkeling en energie vind ik dan ook zeer goed. Zo is het mogelijks voorzien van warmtekrachtkoppeling voor energie en verwarming zeer interessant. Doch graag ook enkele belangrijke nuances bij de goed bedoelde alternatieve plannen. Zo wordt er foutief vertrokken vanuit de veronderstelling dat het bedrijf Alstom aan de Leuvensesteenweg eenvoudigweg kan geherlokaliseerd worden naar een andere plaats. Dit bedrijf heeft echter een milieuvergunning tot 2029. Zelfs nà 2029 is de verhuis van het bedrijf binnen Mechelen absoluut niet evident. Het bedrijf biedt bovendien werkgelegenheid aan meer dan 75 mensen. We moeten deze tewerkstelling zeker vandaag in tijden van economische crisis absoluut binnen onze stad houden. Bovendien is hun voorstel om in het gebied dubbel zoveel woningen te bouwen op een kleinere oppervlakte niet mogelijk. Hoe graag ik ook extra woningen zie in onze stad, alle mobiliteitsstudies wijzen uit dat 300 woningen in deze omgeving het maximum zijn dat deze buurt zal kunnen dragen. Het ontwerp dat nu voorligt tracht ook net een voorbeeld te zijn van wat een sociale mix op het vlak van wooneenheden zou kunnen zijn. Op de 300 voorziene woningen moeten volgens Vlaanderen 20% sociale koopwoningen voorzien worden voor jonge gezinnen met beperkt budget. De grotere kavels zijn bedoeld voor tweeverdieners. Er komen naar woontypologieën losstaande woningen, geschakelde, halfopen en appartementen aan de waterkant. Voor elke woning werd op de meest ideale manier voorzien naar maximale bezonning. Een aantal woningen zal bovendien verplicht passief of energieneutraal moeten zijn. Tenslotte wordt extra aandacht besteed aan de waterhuishouding van het gebied. Begin februari zal het Stadsbestuur de plannen verder komen toelichten in de wijk”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Karel Geys (sp.a).