Het schepencollege heeft vrijdag ook de grote lijnen vastgelegd voor de invulling van Spreeuwenhoek-Venne in Muizen als woongebied met 282 kavels. "In september leggen wij onze plannen voor aan de buurt", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys (sp.a).

Studiebureau Technum krijgt de opdracht om de plannen tegen eind augustus aan te passen. Met de meeste woongelegenheden, 220 om exact te zijn, richt de stad zich op de markt van tweeverdieners.

"Het gros zal bestaan uit open bebouwingen van 500 tot 600 vierkante meter groot. We komen daarmee tegemoet aan een vraag van jonge Mechelaars die vandaag naar Bonheiden, Putte, Zemst en zelfs Heist-op-den-Berg uitwijken", stelt burgemeester Bart Somers (Open Vld). In Spreeuwenhoek komen achter Alstom ook 38 kleinere kavels van 250 tot 300 vierkante meter. Daarvoor moet de voetbalclub van Muizen wel wijken.

"Maar die krijgt elders in het gebied drie nieuwe velden, een kantine en kleedkamers", belooft schepen Koen Anciaux (Open Vld). Langs de Leuvense vaart verrijzen 24 luxeappartementen. In totaliteit wordt het gebied dus iets meer bebouwd dan de 250 wooneenheden die waren vastgelegd in het coalitieakkoord van het stadsbestuur. Dat maakte gewag van 250 woningen.