De alternatieve plannen van enkele experts voor Spreeuwenhoek, wekken weinig enthousiasme op. Zowel de bewoners als het stadsbestuur hebben hun bedenkingen, al zien ze ook waardevolle elementen.

Dinsdagavond was er een infovergadering voor de bewoners. "Als het initiatief resulteert in een meer duurzame reflex bij de stad, dan juichen we dat toe. Als dat betekent dat er meer dan het dubbele aantal woningen in onze buurt wordt neergepoot, is dat voor ons onaanvaardbaar", zegt Michel Van Laere van buurtraad De Spreeuw. Hij noemt de verhouding bebouwing versus open ruimte in de plannen aanvaardbaar. "Wij blijven wel tegen een ontsluitingsweg door het bos van Loos en hebben vragen bij de mobiliteitsproblematiek en de waterhuishouding. Ook vinden wij dat een wijkhart ontbreekt."

Schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys (sp.a) noemt de plannen van de experts waardevol, maar ook onrealistisch. "Een aantal van de ideeën op het vlak van milieu vind ik zeer goed. Zo is het voorzien van warmtekrachtkoppeling voor energie en verwarming interessant", zegt hij. Geys wijst erop dat een verhuizing van Alstom geen optie is en dat 300 huizen het maximum is dat deze buurt kan dragen. "Begin februari zullen we onze plannen verder toelichten in de wijk", aldus Geys.