Als ook andere steden en gemeenten bijdragen aan de opvang van asielzoekers, kunnen we een opvangcrisis vermijden”, zegt sp.a-Kamerlid Karin Temmerman. “Met een spreidingsplan delen we onze verantwoordelijkheid en zorgen we er voor dat niemand op straat moet slapen.”

Deze week werd een triestig hoogtepunt bereikt, Fedasil zette de 10.000ste asielzoeker in 2 jaar tijd zonder opvang op straat. “Het falende asielbeleid van de laatste jaren zorgt voor een opeenstapeling van crisissen”, aldus Karin Temmerman. “Niets kan rechtvaardigen dat mensen, waaronder ook kinderen, op staat belanden. Vandaar dat we pleiten voor een spreidingsplan, zodat niet alle verantwoordelijkheid steeds bij dezelfde steden en gemeenten terechtkomt.”

Vorige jaar reeds besliste de Ministerraad om 25 miljoen euro toe te kennen voor de zogenaamde LOI’s of lokale opvanginitiatieven, dat komt neer op 2.000 extra opvangplaatsen. Daarbij wordt gerekend op de bereidwilligheid van de OCMW’s, die vrijwillig zo’n opvanginitiatief kunnen oprichten. Staatssecretaris Courard heeft echter geen enkel drukkingsmiddel voorhanden om dit initiatief te stimuleren. “Met als resultaat dat nu slechts 600 van de 2.000 plaatsen zijn verwezenlijkt”, aldus Temmerman.

“Bijkomende opvang in diezelfde steden en gemeenten die reeds de nodige inspanningen gedaan hebben, is een soort ‘gemakkelijkheidsoplossing’. Vandaar onze oproep aan de regering om een spreidingsplan in te stellen, zodat wie tot nog toe geen inspanningen leverde, ook zijn steentje bijdraagt. Iedereen moet zijn best doen om te vermijden dat mensen de nacht op straat moeten doorbrengen.” sp.a benadrukt dat dit slechts een crisismaatregel betreft en dat een structureel en gecoördineerd asielbeleidzich opdringt.