De voorzitter trekt aan de alarmbel: "De sociale inspectie is één van de meest performante en gespecialiseerde inspectiediensten tegen de sociale fraude, onder andere wat betreft de bijdragefraude en schijnzelfstandigheid. Deze ontmantelen, houdt in dat de jarenlange expertise én het zorgvuldig internationaal opgebouwde netwerk om sociale dumping te bestrijden, uitgekleed worden", zegt hij.

"Werknemers en kmo's, vooral uit de transport-, schoonmaak-, en bouwsector, die wél eerlijk zijn, hun werknemers en sociale bijdragen wél correct betalen, zijn het beu dat anderen het spel niet eerlijk spelen en mensen uitbuiten."

Met de "versplintering" van de sociale inspectie bestaat volgens Crombez ook het risico dat haar onafhankelijkheid verloren gaat. "De sociale inspectie behandelt vandaag tips en informatie over fraudenetwerken in volle onafhankelijkheid en binnen haar gespecialiseerde cellen. Het idee dat een groot deel van die mensen nu verspreid wordt over verschillende inspectiediensten van de zogenaamde sociale parastatalen (RSZ, RSVZ, Riziv), maakt dat ze zullen moeten werken onder aansturing van werkgevers en werknemers.

"Ik vraag me écht af wat de bedoeling is. Een staatssecretaris die bevoegd is voor fraude moet fraude bestrijden, niet de mensen die fraude opsporen. Want zo lopen we miljarden mis voor de schatkist", besluit Crombez.