De mobiliteitsdruk neemt steeds meer toe. Zeker vlak voor en na schooltijd doorkruisen tal van auto’s het centrum van Aarschot. Ze slalommen tussen de groepjes fietsers en voetgangers. Als we onze stad leefbaar willen houden, dan is de fiets meer dan ooit het beste vervoermiddel om je te verplaatsen in de binnenstad. De return is tweeledig: een actieve, gezonde levensstijl en een milieuvriendelijke, duurzame mobiliteit. Kortom: een gezond lichaam in een gezonde leefomgeving.

Groepsfietstocht voor Aarschotse basisscholen

In samenwerking met de lokale afdeling van de Fietsersbond organiseren de dienst Mobiliteit en de sportdienst een groepsfietstocht voor de leerlingen van de tweede en derde graad van de 2 Aarschotse basisscholen. Onder begeleiding van politie, leerkrachten en (groot)ouders fietsen de leerlingen doorheen het stadscentrum.

Met de fietstocht wil de stad niet alleen het fietsgebruik voor de verplaatsing tussen de woning en de school stimuleren, maar de leerlingen ook voorbereiden op fietsen in het gemengd verkeer.

De tocht vindt plaats op vrijdag 16 september 2016 en vertrekt om 9.45 uur aan parking Centrum in de Demervallei.

Actie voor medewerkers stadsdiensten

Het stadsbestuur wil ook zijn eigen medewerkers motiveren om met een ander vervoermiddel dan de auto naar het werk te komen. Daarom voorziet het een leuke attentie voor elk personeelslid dat op maandag 19 september 2016 te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk komt.

Eerste Open Straatdag in Aarschot

In verschillende steden en gemeenten vindt of vond een autovrije zondag plaats. Met een autovrije zondag willen ze hun burgers bewustmaken van hun rol om CO²-uitstoot te verminderen. Bovendien halen de burgers ook persoonlijk voordeel uit actieve verplaatsingen per fiets of te voet. De auto laten staan, betekent meer beweging en gezondere lucht tijdens het verplaatsen. Een beter klimaat en gezonde lucht zijn van belang voor ons allemaal.

Op zondag 25 september 2016 is het zover in Aarschot. De stad organiseert dan haar eerste Open Straatdag waarbij de omgeving van de Grote Markt, een gedeelte van de Theo De Beckerstraat en de omgeving van de Tiensestraat autovrij worden gemaakt. Fietsers, wandelaars, sporters, ouderen en spelende kinderen krijgen vrij spel. Het is dan ook de ideale dag om leuke activiteiten mee te pikken op en rond de Grote Markt.

Progamma Open Straatdag

Van 10 tot 13 uur wordt de Grote Markt omgetoverd tot een heuse kinderrommelmarkt. Om 12.30 uur gaat de gocartrace van start voor deelnemers tot 15 jaar. Om 14 uur wordt het startschot gegeven voor de Zeepkistenrace. Spanning en sensatie gegarandeerd! Tijdens de pauzes kan je deelnemen aan een interactief milieutoneelspel op de Grote Markt. Kinderen kunnen zich ook uitleven op de springkastelen en met verschillende volksspelen. Om 17 uur staat de prijsuitreiking van de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’ op het programma. De prijsuitreiking van de Zeepkistenrace volgt om 18 uur.