Het stadsbestuur ging vandaag principieel akkoord met de overdracht van 143 woningen van de Intervilvoordse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De stad is een grote aandeelhouder binnen de MGW en heeft samen met het OCMW de meerderheid van de aandelen.

"Deze overdracht kan dus nu verder gefinaliseerd worden, een belangrijke stap. Het uiteindelijk doel is één grote sociale huisvestingsmaatschappij in Mechelen, als zeer belangrijke component in een totaal woonbeleid voor onze stad", zegt schepen voor wonen Karel Geys.

De MGW is de grootse sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) in Mechelen. Zij beschikken momenteel over 2.788 sociale woningen. Naast de MGW zijn er nog twee andere SHM’n actief in Mechelen, namelijk de Intervilvoordse Maatschappij voor Sociaal Wonen met 143 woningen op grondgebied Mechelen en de Volkswoningen van Duffel met 140 woningen in Mechelen.

Voor de Intervilvoordse gaat het over volgende woningen/complexen:
- residentie Geitenberg - Vrije Velden
- residentie Leemputhof
- residentie Alfred Nobel
- Betsebroekstraat 21-41
Al deze woningen bevinden zich in deelgemeente Muizen.

De stad steunt nu alvast het voorstel dat de MGW deze woningen overneemt. “Zowel vanuit beleidsvisie als voor het beheer betekent dit een vooruitgang”, zegt Karel Geys. “De ‘verhuis’ van Vilvoorde naar Mechelen kan een betere klantenservice garanderen, beperkt de verplaatsingskosten bij herstellingen en de maatschappij kan haar begeleidingsopdracht beter uitvoeren. Ook renovatieprojecten worden makkelijker aangezien vandaag binnen Intervilvoordse de interne verhuisbewegingen moeilijk te organiseren vallen.”

Maar ook vanuit beleidsoogpunt zou dit een verbetering zijn. Het sociaal woonbeleid kan zo ook in deze woningen beter aansluiten bij de doelstellingen van de stad Mechelen met betrekking tot lokale toewijzingsreglementen en –regels. Zo wordt verwarring voor (potentiële) huurders vermeden en gelden eenduidige regels op het grondgebied Mechelen.

De stad stelt wel enkele voorwaarden aan een overdracht. Zo mag dit geen negatieve gevolgen hebben voor de zittende huurders, de reeds lopende en geplande renovaties mogen niet in het gedrang komen en eventuele financiële gevolgen mogen niet afgewenteld worden op de sociale huurders. Maar, de stad steunt dus voluit dit voorstel en hoopt dat de MGW de overdracht ook snel kan afronden.

“We willen in Mechelen een woonbeleid voeren dat als doel heeft om iedereen over een aangepaste, betaalbare woning te laten beschikken. Naast de ontwikkeling van nieuwe verkavelingen, de aanpak van leegstand, bijkomende sociale koopwoningen, het sociaal verhuurkantoor,… is en blijft de MGW een zeer belangrijke en noodzakelijk speler om deze doelstelling te realiseren. We zijn dan ook tevreden met dit voorstel, alsook met de gigantische investeringen die de volgende jaren in het Mechels sociaal woonpatrimonium zullen gebeuren”, besluit Karel Geys.