Het stadsbestuur dient zich dan ook dringend voor te bereiden op de instroom van nieuwkomers uit oorlogslanden. Het OCMW zal moeten voorzien in extra maatschappelijk werkers om de dossiers op te maken het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil verwijst erkende vluchtelingen naar de OCMW’s voor hun huurwaarborg en het huurgeld voor de eerste maand. Er zal nood zijn aan meer taallessen Nederlands – kennis van het Nederlands is zoals geweten één van de voorwaarden voor succesvolle integratie. Er moet bekeken worden of er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn. En veel oorlogsvluchtelingen hebben na een uitputtende tocht behoefte aan extra medische zorg. Dat is zeker het geval voor de moeders en kinderen.

Gezien het erg dringende karakter is het aangewezen dat de OCMW-raad van Antwerpen onmiddellijk nagaat welke maatregelen op korte termijn kunnen worden genomen. Daarom vragen sp.a en Groen dat de OCMW-raad volgende week in extra zitting samenkomt. Met één derde van de raadsleden kunnen sp.a en Groen volgens het decreet zo’n vergadering laten plaatsvinden.