Het aanbod en de kwaliteit van de binnen-schoolse opvang (voor en na de lessen, over de middag) blijven dalen. Tegelijk moeten ouders tot drie keer meer betalen. Dat is het gevolg van een wijziging van het subsidiereglement waarmee € 800.000 wordt bespaard (gemeenteraad 26 februari 2018). Enkele dagen na de gemeenteraad kondigde de burgemeester aan dat de stad in een voetbalstadion wil investeren.

‘Onaanvaardbaar’, zegt sp.a-gemeenteraadslid Fauzaya Talhaoui. sp.a kiest voor het Leuvense model, waarbij de stad de regie van de kinderopvang van alle netten van het basisonderwijs voert. Dat verlicht het administratiewerk van de scholen, die niet langer moeten registreren en factureren. In Leuven is het goed opgeleide begeleidingspersoneel in dienst van een stedelijke vzw – met een volwaardig contract. Antwerpen daarentegen werkt met vrijwilligers die een vergoeding van maximum €1335 per jaar ontvangen.

Leuven besteedt jaarlijks € 340 euro per kind. Antwerpen spendeert € 55 per kind, of zes keer minder dan Leuven. Het stadsbestuur wil met andere woorden niet investeren in de toekomst van haar kinderen. ‘Voor- en naschoolse opvang en middagstudie kunnen gebruikt worden om leerlingen van jongs af aan extra ondersteuning te geven. Goede begeleiding is cruciaal om te beletten dat jongeren aan het einde van de rit de school zonder diploma verlaten’, zegt Fauzaya Talhaoui. ‘Wij willen kwaliteitsvolle opvang, waarbij ouders en kinderen zich goed voelen.’