Jaarlijks bezoeken meer dan 200.000 bezoekers per jaar de landcommanderij van Alden Biesen. Om het toeristische potentieel van deze schitterende historische erfgoedsite verder te benutten, heeft schepen Guy Swennen een internationale aanbesteding uitgeschreven voor de ontwikkeling van een belevingsvolle topattractie. 

In het voorjaar van 2013 diende het stadsbestuur van Bilzen een SALK-Fiche in onder de noemer toeristische valorisatie van Alden Biesen. Hiervoor kreeg de stad 1,7 miljoen euro SALK middelen ter beschikking van de Vlaamse overheid. 

Schepen Guy Swennen: "We hebben onmiddellijk de koe bij de horens gevat en zijn met een groep experten in de toeristische sector rond de tafel gaan zitten. Samen met hun hebben we een aantal voorwaarden opgesomd waaraan de attractie moet voldoen. Deze krijtlijnen vormden dan de basis voor de wedstrijd die we hebben uitgeschreven voor het ontwerpen van een attractie.

Als winnaar van de aanbesteding kwam Alice events uit de bus. Hun voorstel, een indrukwekkend klank en lichtparcours doorheen het hele domein, kwam als beste uit de bus. Bilzen Mysteries is een betoverend parcours dat de emoties en verbeelding van alle bezoekers zal prikkelen. Het publiek valt van de ene verassing in de andere en met behulp van de laatste nieuwe technologische snufjes zal het zeker ook de nodige verbazing en verwondering opwekken. Aan de hand van beeldbeeldprojectie, stem en klankfragmenten worden flarden geschiedenis weer tot leven gewekt. Dit alles onder het toeziende oog van de laatste bewoner van het kasteel, Roelants du Vivier of de heer van Biesen. 

Het hele domein wordt onderverdeeld in een tiental hotspots. Het parcours bevat zowel het onthaalcentrum, de erekoer, het buitenhof, engels park en de franse tuin. 

Naast de toeristische waarde voor Bilzen en omstreken is het ook een erg belangrijk project voor de werkgelegenheid. Samen met de onwikkeling van een nieuw hotel in de Rentmeesterij zal de hernieuwde toeristische aantrekkingskracht van Alden Biesen zorgen voor een heel aantal rechtstreekse tewerkstelling, maar de indirecte tewerkstelling in de lokale horeca, lokale handel en verblijfsaccomodaties zal nog groter zijn.