Op 19 januari werd de campagne #bibvooriedereen gelanceerd. VVBAD stelde een bibliotheekcharter op waarin de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek duidelijk naar voor komt. Met het wegvallen van de wettelijke bescherming (voor 2016 waren steden en gemeenten via het Lokaal Cultuurdecreet verplicht een bibliotheek te hebben) is het voortbestaan van de bibliotheek niet meer zo evident. Op 6 februari ondertekenden wij het charter namens Stad Brugge. Dit toont aan dat Stad Brugge ook zonder de wettelijke bescherming verder wil blijven investeren in de Openbare Bibliotheek Brugge.

Ook Xavier Taveirne, presentator van De zevende dag en de jongste laureaat van De Slimste Mens ter Wereld, ondertekende het charter online op www.bibvooriedereen.be . De Openbare Bibliotheek Brugge vroeg hem als bekende inwoner van Brugge om een filmpje te maken waarin hij vertelt wat de (Brugse) bib voor hem betekent. De bibliotheek roept de Bruggelingen nu op om hetzelfde te doen en het charter te ondertekenen. Dat kan ook op papier in de bib zelf. 

Wie zelf ook wil vertellen wat de bibliotheek voor hem of haar betekent, kan ook een kort filmpje (of foto met quote) posten op de facebookpagina van de bibliotheek. Je vindt er ook het filmpje van Xavier Taveirne.