Stad Brugge investeert in het verenigingsleven van Koolkerke. 

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op maandag 31 augustus om het voormalig parochiaal centrum “Reigersnesten” in Koolkerke in erfpacht te nemen. De Stad neemt het gebouw voor 99 jaar en tegen een symbolische vergoeding van 1 euro in erfpacht van de eigenaar Decanale werken.

Dringende investeringen 

In ruil zal de Stad een aantal dringende investeringen in het onroerend goed uitvoeren zodat het alvast tijdelijk verder kan gebruikt worden als gemeenschapszaal. De Stad zal hiervoor nauw samenwerken met het plaatselijke verenigingsleven en doet hiervoor een beroep op de bestaande exploitatie-vereniging Reigersnesten voor de dagelijkse werking. Zo blijft er steeds infrastructuur ter beschikking voor de inwoners en verenigingen van Koolkerke.

“Ondertussen zullen we als stadsbestuur onderzoeken hoe de gemeenschapsinfrastructuur kan aangepast worden aan de noden van de 21e eeuw. De Stad zal een aantal plannen uitwerken voor investeringen op lange termijn. Het spreekt vanzelf dat we onze investeringen spreiden over het hele grondgebied zodat elke Bruggeling hier baat bij heeft”, zegt Burgemeester Renaat Landuyt.