Een tegeltuin is een kleine tuin die ontstaat door grondgebonden planten aan te leggen langs de huisgevel na wegname van één of meer tegels van het voetpad. Een groene wand is een niet-grondgebonden groene beplanting die in een opbouwprofiel tegen de gevel langs de straatkant wordt geplaatst door een gespecialiseerde firma. Eerder bestonden al subsidies voor de aanleg van een groendak, maar nu worden dus ook tegeltuinen en groene wanden gesubsidieerd.

"Het stimuleren van meer groen in de stad past binnen het Klimaatactieplan dat de stad Diest in november goedkeurde", zegt Pascale Berghmans, fractieleider van sp.a-Groen. "Een groene stad is dan ook aangenamer om in te leven. Planten verbeteren de luchtkwaliteit doordat ze zuurstof produceren en fijn stof filteren. Bovendien is meer groen goed voor het klimaat aangezien planten in de zomer de stad afkoelen."

Voor meer info:

Pascale Berghmans
Fractieleider sp.a-Groen Diest
0495 31 25 28