Maar de Stad Gent en het OCMW Gent zetten ook sterk in op activiteiten die jong en oud verenigen, omdat ze het sociaal weefsel versterken. De website www.jongenoudingent.be promoot die activiteiten. Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen: “Ouderen raken in onze samenleving gemakkelijk geïsoleerd in assistentiewoningen of woonzorgcentra. Dankzij ontmoetingen met andere leeftijdsgroepen ervaren ze dat ze er nog bij horen. Ze kunnen iets doen voor jongeren en blijven actief. En omgekeerd steken jongeren heel wat levenslessen op en leren ze ouderen waarderen. Die intergenerationele activiteiten leiden tot een beter wederzijds begrip en respect voor elkaar en dragen bij tot een solidaire samenleving. Dat past perfect in ons beleid om van Gent ook een leeftijdsvriendelijke stad te maken.”