Peter Segers: “Als sp.a zijn we er erg tevreden met de focus op armoedebestrijding en werkgelegenheid. Ondanks het feit dat we als Stad en OCMW reeds sterk inzetten op armoedebestrijding, blijven de armoedecijfers in Turnhout stijgen. Helaas liggen de belangrijkste handvaten om daar iets aan te doen op Vlaams en federaal niveau en neemt men daar de laatste jaren alleen maar maatregelen die de armoede nog doen toenemen. Maar als lokaal bestuur hebben we nu extra middelen vrijgemaakt om echt tot een kentering te komen”.

Hannes Anaf: “Concreet gaat het om de volgende extra maatregelen: We trekken 750.000 euro extra uit voor armoedebestrijding. Daarnaast zullen 3 brugfiguren worden aangeworven om mensen in armoede te ondersteunen. We breiden de werking van de casemanager kinderarmoede uit met 0,5 VTE, waardoor daar nu 2 VTE samen aan zullen werken. Er zal ook een nieuwe cel bedrijven worden opgestart om te werken aan extra werkgelegenheid. Binnen die cel zullen 2 VTE worden ingezet als werkcoaches die op zoek zullen gaan naar arbeidsplaatsen voor artikel 60’ers binnen bedrijven en 2 VTE die zullen onderzoeken hoe er weer meer arbeidsintensieve werkgelegenheid kan worden uitgebouwd in onze stad”.

Peter Segers: “Binnen mijn bevoegdheden zal er ook een 5e onderwijsconsulent worden aangeworven. Onze dienst flankerend onderwijsbeleid geldt als een voorbeeld in Vlaanderen, en met die nieuwe aanwerving kunnen we nog extra inzetten op gelijke onderwijskansen voor iedereen. Dat is zeer belangrijk in de aanpak van armoede. Daarnaast breiden we onze dienst Huisvesting  met 1 VTE uit, om zo ook proactieve screenings te kunnen doen in panden waar een vermoeden is van slecht woonkwaliteit. We plannen zo’n 200 à 250 screenings per jaar. Samen met 4 andere Kempense gemeenten richten we ook een wooncel op, die vluchtelingen moet begeleiden naar een geschikte woning in de Kempen”.

Hannes Anaf: “Ook de hoge energiekost van slecht geïsoleerde woningen is een probleem waar veel mensen in armoede mee te maken hebben, zeker als ze in verouderde huurwoningen of appartementen wonen. Daarom hebben we een subsidiedossier ingediend bij de provincie om een energiecoach te kunnen aannemen die specifiek daarop focust. Hopelijk krijgen we groen licht van de provincie, zodat we ook extra kunnen inzetten op de aanpak van energiearmoede”.

De stad plant ook voor 26 miljoen extra investeringen, zonder daarbij de leninglast te moeten verhogen.

Peter Segers: “De investering die wellicht het meest in het oog springt, is de terugkeer van de bib naar de Warande. In plaats van die terugkeer in 2 fases aan te pakken, zal die operatie nu in 1 keer gebeuren waardoor de bib in 2020 terug op de Warande gevestigd moet zijn. We trekken ook 700.000 euro uit om de werking van Licalab en Huis van het Kind in Turnhout te verankeren en we investeren ook nog  600.000 euro extra  in de kinderopvang ”.

Hannes Anaf: “In ons verkiezingsprogramma beloofden we dat we extra zouden inzetten op de heraanleg van straten. Naast de reeds gerealiseerde  (Koningin Astridlaan, Zandstraat) en geplande straten (Lokerenstraat, Gierledreef, Zilverberkstraat, Leeuwerikstraat) worden nu ook middelen uitgetrokken om een aantal andere straten nog deze legislatuur grondig aan te pakken. De as Brugstraat-Robsonplein-Tramstraat-OLVrouwstraat is qua wegenis de grootste nieuwe investering. Het Robsonplein krijgt dan meteen ook een nieuwe, kindvriendelijke invulling”.