Het overkwam je misschien wel eens dat je in het weekend een stadszaal wenste te gebruiken, maar dat deze niet beschikbaar was omdat ze de avond ervoor al in gebruik was geweest. Of dat je ’s avonds tijdens je activiteit in een stadszaal een probleem vaststelde, maar niemand meer kon bereiken.

Vanaf 1 juli is dit verleden tijd voor de wijken Dampoort/Sint-Amandsberg en Ledeberg/Moscou, waar het proefproject start. Goed voor een 30-tal zalen op 17 verschillende locaties. Van Open Huizen tot Buurtcentra, over cultuurgebouwen en dienstencentra.

De sleuteldragers, die via het PWA worden ingezet, zullen de sleutel overhandigen aan de gebruiker en de nodige informatie geven over de zaal. Zowel voor als na de activiteit controleren ze de zaal en nemen achteraf de sleutel terug in ontvangst. Ook tijdens de activiteiten zijn ze bereikbaar voor problemen.

Martine De Regge, schepen van Facility Management, Personeel en Administratieve Vereenvoudiging: “Er is steeds meer vraag naar stadszalen. Met dit project kunnen we de verschillende stadszalen meermaals per avond of in het weekend ter beschikking stellen van de burger. We zullen de staat van de stadszalen korter opvolgen waardoor schade of defecten sneller worden aangepakt.”

Rudy Coddens, schepen van Werk en voorzitter van het PWA Gent: ”Het project Sleuteldragers biedt interessante werkervaring voor mensen, die na een langdurige werkloosheid weer stappen zetten naar de arbeidsmarkt. Ze oefenen immers maatschappelijk zinvolle taken uit, en doen dat op de flexibele manier die vandaag vaak op de arbeidsmarkt wordt geëist. Bovendien vergroot het proefproject de takendiversiteit waarop Gentse  PWA’ers kunnen worden ingezet. Dat is belangrijk, want alleen zo kunnen we op maat werken.”

Dit proefproject kadert binnen het masterproject ‘optimalisatie zaalverhuur’. Hierbij maakt de Stad Gent werk van een uniforme zalenzoeker, een reservatietool en een retributie- en huishoudelijk reglement. In een latere fase rollen we dit project verder uit naar de andere Gentse wijken.