Gent is voortdurend in beweging. Met zo’n 255.00 Gentenaars en 160 verschillende nationaliteiten is ook een rijke schakering van levensbeschouwingen in Gent aanwezig. Vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen werden donderdagavond 30 juni 2016 uitgenodigd in de Cultuurkapel Sint-Vincent (St. Antoniuskaai 10, Gent) voor een ontmoetings- en netwerkmoment.

De bedoeling van het initiatief is verdraagzaamheid en wederzijds begrip te versterken en op termijn samenwerking te stimuleren rond concrete thema’s. Vanaf dit jaar zal Stad Gent 2 maal per jaar vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen samenbrengen. Aan elke ontmoeting wordt de presentatie van een levensbeschouwelijke overtuiging gekoppeld.

Tijdens deze interlevensbeschouwelijke ontmoeting werd de Islam als geloofsovertuiging belicht. De Vereniging van Gentse moskeeën (VGM), een koepelorganisatie van Gentse moskeeën, stelde haar werking voor en Khalid Ben Hadou gaf een lezing over verscheidenheid binnen de Islam. Na afloop stond een iftar-maaltijd op het programma.

Onder de genodigden waren vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk, de Joodse gemeenschap, de Pinkstergemeenschap, de Protestantse Kerk, de Vrijzinnig humanisten, de Boedhisten, de Sikh-gemeenschap, de Anglicaanse Kerk, de Moskeeverenigingen, de Stedelijke adviesraad voor etnisch-culturele diversiteit ADREM, IN-Gent en leden van de interlevensbeschouwelijke werkgroep IWGent.

‘Als stadsbestuur hebben we de verantwoordelijkheid om te luisteren naar alle Gentenaars en bruggen te bouwen. In tijden van religieuze spanningen op mondiaal niveau, is het belangrijk om op het lokale niveau ontmoeting en samenwerking te stimuleren tussen de verschillende levensbeschouwingen’ stelt Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport.

De Stad Gent apprecieert ook de inspanningen van IWGent en Profundo om interlevensbeschouwelijke en interculturele ontmoeting mogelijk te maken. IWGent organiseert allerlei activiteiten, waaronder een maandelijkse samenkomst. Profundo, een initiatief van VOEM vzw, De Centrale en Orbit vzw, bestaat uit een reeks bezoeken aan verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen.