Çavaria, de koepel van holebi- en transgenderorganisaties, reikt op 27 januari de Çavaria Awards uit op het benefietevent SPARKLE in Kunstencentrum Vooruit in Gent. De Stad Gent is genomineerd voor de Çavaria Campaign Award voor haar  vooruitstrevend LGBT-beleid en de inspanningen om het stedelijk beleid af te stemmen op de noden en wensen van transgender personen.

Jaarlijks lauwert çavaria personen of organisaties die zich verdienstelijk inzetten voor de rechten en het welzijn van holebi’s en transgenders. Er zijn drie categorieën: Media, Campaign en Lifetime Achievement.

De Stad Gent werd genomineerd voor de Çavaria Campaign Award. De Çavaria Campaign Award reikt çavaria uit aan opmerkelijke holebi- en transgendergerelateerde campagnes. Çavaria looft de Stad Gent voor de voortrekkersrol die de stad opneemt op vlak van lokaal lgbt-beleid en de inspanningen om transgender personen zich in de stad thuis te laten voelen.

Jeroen Borghs, woordvoerder çavaria: “Gent is al jaren een voortrekker als het op lokaal LGBT-beleid aankomt. Gent investeerde dit jaar extra in het welzijn van transgenders in de stad met een behoefteanalyse en studiedag voor stadspersoneel. De focus op dialoog en hun participatieve aanpak zijn een voorbeeld voor andere besturen. De onthulling van een regenboogmonument op de gevel van Oost-Vlaams regenbooghuis Casa Rosa is de kers op de taart.”

Schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz: "Hij/Zij Voorbij is het vertrekpunt om in de dienstverlening van de Stad Gent beter af te stemmen op noden van transgenderpersonen. De kennis die we daarbij opdoen, wil de Stad Gent delen met andere lokale besturen. We hopen zo ook andere lokale besturen te kunnen inspireren, de Stad Gent wil een voortrekkersrol blijven opnemen voor gelijke kansen voor LGBT. De nominatie voor de çavaria award 2017 is een mooie waardering voor iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek en de uitrol van het beleid."

De overige genomineerden voor de Çavaria Campaign Award zijn de school Don Bosco Haacht met hun Gay-Straight Alliance (GSA) en Piet De Bruyn voor zijn werk als Algemeen Rapporteur voor de Rechten van LGBTI-Personen in de Raad Van Europa en voor zijn rapport 'Promoting the human rights of and eliminating discrimination against intersex people’.

Çavaria reikt de awards uit op haar jaarlijkse benefietevent ten voordele van de Holebifoon SPARKLE. De awardshow vindt plaats op 27 januari in Kunstencentrum Vooruit in Gent.

Hij/zij voorbij

Ondanks de grotere zichtbaarheid van transgenderpersonen en de toegenomen maatschappelijke bespreekbaarheid van het thema de laatste jaren, ervaren veel transpersonen moeilijkheden binnen verschillende domeinen van het dagelijkse leven. Op vraag van de Stad Gent onderzocht het Transgender Infopunt wat Gent kan doen om meer aan de noden en behoeften van transgender personen tegemoet te komen.

De resultaten van het onderzoek en bijhorende tips werden gelanceerd op donderdag 28 september 2017 tijdens de studienamiddag Hij/Zij Voorbij gericht op stadsdiensten en Gentse organisaties. Het onderzoeksrapport is raadpleegbaar via www.stad.gent (zoekterm 'transgender') en is ook samengevat in de brochure Hij/Zij Voorbij. De publicatie bevat informatie over transgenders en bevat tips en concrete voorstellen voor een meer transvriendelijke dienstverlening voor lokale besturen en wordt aan alle Gentse stadsdiensten en Vlaamse lokale besturen bezorgd.

Het behoefteonderzoek kadert in de het Regenboogactieplan 2017-2018, het beleidskader voor het lokale LGBT beleid.