Vorig jaar werd door onderzoek van de Universiteit Gent aangetoond dat discriminatie een wijdverspreid probleem is op de Gentse woninghuurmarkt. Bij 26% van de makelaars wordt gediscrimineerd, bij particulieren loopt dat aantal op tot 47%. ‘Een van de grootste problemen van discriminatie op de huisvestingsmarkt is dat de slachtoffers vaak niet weten dat ze gediscrimineerd worden’, zegt Koen Van der Bracht, onderzoeker aan de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. ‘Daardoor is het indienen van een klacht geen efficiënt middel om discriminatie te bestrijden.’

De Stad Gent werkt voor de systematische praktijktesten samen met de UGent, IN-Gent vzw en Unia. IN-Gent vzw zal de praktijktesten uitvoeren, daartoe worden 30 vrijwilligers opgeleid. De UGent staat in voor het opstellen van het draaiboek, selectie van de panden op de huurmarkt, begeleiding en analyse van de testresultaten.


‘Wanneer discriminatie wordt vastgesteld, volgt een fase van empowerment. Het verhuurkantoor wordt gecontacteerd door Unia met een aanbod tot gesprek, vorming of begeleiding op maat. We willen vooral discriminatie vermijden’, licht schepen Resul Tapmaz toe. ‘Daarna volgt een tweede testfase. De resultaten daarvan worden overgemaakt voor gevolg aan Unia en de tuchtkamer van het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars).’