In het kader van het Europese Smart Cities project ondertekent de Stad Gent, samen met een aantal gespecialiseerde partners, een intentieverklaring om onderzoek mogelijk te maken naar de ontwikkeling van een ambulance-drone in 2020. 

Een drone kan mensenlevens redden

Plotse cardiale dood door hartstilstand is een van de voornaamste redenen van overlijden wereldwijd. Men kan mogelijk veel levens redden - en de kwaliteit van overleven verbeteren - indien men in staat zou zijn om te defibrilleren binnen de eerste minuten na hartstilstand. Ondanks een goed georganiseerd systeem van dringende geneeskundige hulpverlening in België arriveren de hulpdiensten in slechts 50% van alle interventies binnen de eerste, cruciale minuten.

Het gebruik van een 'ambulance-drone' met ingebouwde defibrillator, medische 'gereedschapskist' en camera zou een aanzienlijke tijdswinst kunnen opleveren. Eerder onderzoek wees uit dat drones er in de meeste gevallen in zouden kunnen slagen om een AED (en andere levensreddende medicatie) naar de patiënt te brengen op minder dan 5 minuten. Bovendien kan de dispatcher van de noodcentrale via de camera volgen wat er gebeurt en de beller beter begeleiden.

De Stad Gent ondertekent intentieverklaring

Door een intentieverklaring te ondertekenen, steunt de Stad Gent de doelstellingen van het onderzoeksinitiatief naar de ontwikkeling van een prototype ambulance drone. De Stad zal waar mogelijk ondersteuning bieden, maar partners met expertise ter zake nemen de leiding in de ontwikkeling van het prototype. De ondertekening van de intentieverklaring kadert binnen het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, cluster 'Urban Air Mobility'.

"De Stad Gent zette eerder al initiatieven op om de overlevingskans bij hartfalen te vergroten. In oktober en november 2017 organiseerden we reanimatieopleidingen in 10 Gentse wijken," zegt schepen van Gezondheid Resul Tapmaz. "Met het onderzoek naar de drone ambulance kan de dringende geneeskundige hulpverlening een hele belangrijke stap zetten. Gent is als 'slimme stad' enthousiast om daaraan te kunnen bijdragen."

Het volledige persbericht vind je hier