Uit onderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat er sprake is van ongelijke behandeling bij sommige bedrijven die voor de Stad Gent werken. Een nieuwe aanpak moet een antwoord bieden op de vaststellingen: de Stad Gent past een vernieuwde non-discriminatieclausule toe mét opvolging en zal bedrijven ondersteunen in het voeren van een gelijkekansenbeleid.

'Het kan écht niet dat bedrijven die voor de Stad Gent werken toch discrimineren' zegt schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz. 'We gaan strenger toezien op het naleven van een aangepaste non-discriminatieclausule en zullen bedrijven begeleiden in het ontwikkelen van een gelijkekansenbeleid. Wanneer een bedrijf hardleers blijft, gaat de Stad Gent over tot handhaving. We zetten met andere woorden onze stedelijke koopkracht in als hefboom voor meer gelijke kansen op de Gentse arbeidsmarkt.'

In 2010 besliste de Stad Gent als eerste lokale bestuur om in al haar overheidsopdrachten een non-discriminatieclausule in te voeren. Bij bedrijven die in opdracht van de Stad Gent werken, wordt in elk bestek een non-discriminatieclausule gevoegd. Van december 2015 tot augustus 2016 voerden onderzoekers van de Universiteit Gent op vraag van de Stad Gent een onderzoek uit naar de effectiviteit van de non-discriminatieclausule.

De onderzoekers stelden vast dat personen van vreemde herkomst 30% minder kans hebben om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Jongeren met een vreemde herkomst zonder werkervaring hebben zelfs 50% minder kans om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek.  Voor personen met een beperking werd eveneens een ongelijke behandeling vastgesteld, maar dit verschil was statistisch zwak.

'Overheidsopdrachten hebben een grote impact op de arbeidsmarkt. De Stad Gent schrijft jaarlijks voor zo’n 100 miljoen euro aan overheidsopdrachten uit. Zo'n 4.000 bedrijven voeren die opdrachten uit' licht schepen Tapmaz toe. 'Vanaf het najaar 2017 zal de Stad Gent in haar bestekken voor overheidsopdrachten een nieuwe, meer expliciete non-discriminatieclausule hanteren. De nieuwe clausule maakt opvolging en handhaving mogelijk.'

Voor grotere overheidsopdrachten van langere duur zal de opdrachtnemer een sterker engagement moeten aangaan. Vóór de gunning dienen potentiële opdrachtnemers een vragenlijst in te vullen. De zelfevaluatie is een instrument om te peilen naar het non-discriminatiebeleid van het bedrijf dat de Stad Gent heeft ontwikkeld in samenwerking met Unia.

'We willen bedrijven niet met de vinger wijzen, maar ondersteunen in een personeelsbeleid dat inzet op talenten' zegt Resul Tapmaz. 'Als Stad realiseren we ons dat we rekening moeten houden met de administratieve belasting van bedrijven. Daarom zullen we hen de nodige begeleiding en ondersteuning bieden. We reiken ook alle werkgeversorganisaties de hand om de nieuwe non-discriminatie clausule samen te verfijnen.' 

'Gent is de eerste stad in Europa die zo sterk zal wegen op non-discriminatie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt via het gunnen van overheidsopdrachten. Vanuit de ervaring die wordt opgebouwd, wil de Stad een goede praktijk ontwikkelen voor andere steden' besluit Tapmaz.

Op dinsdag 30 mei 2017 organiseert de stad een studiedag waarbij het onderzoek van de Universiteit Gent uitvoerig wordt toegelicht, evenals het antwoord van de Stad Gent om via haar overheidsopdrachten bedrijven te begeleiden en op te volgen inzake non-discriminatie en gelijke kansen.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport van het onderzoek van de Universiteit Gent.