De financiële situatie van de stad Leuven ziet er goed uit. Zo goed zelfs dat er de komende jaren een kleine 37 miljoen euro extra kan geïnvesteerd worden op het vlak van mobiliteit, veiligheid en sport. Er is ook goed nieuws voor de inwoner, want het stadsbestuur laat de aanvullende personenbelasting dalen van 7,5 naar 7 procent en ligt daarmee voor het eerst lager dan het Vlaamse gemiddelde.

"We hadden aanvankelijk een daling van de aanvullende personenbelasting voorzien van 7,5 naar 7,3 procent, maar omdat we de voordelen van de taxshift doorschuiven naar onze inwoners, zullen we aan het college een verlaging naar 7 procent voorstellen", zei een tevreden schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V). "Dit is toch een serieuze belastingverlaging, zeker als we kijken naar het gemiddelde van de centrumsteden (7,54 procent) en zelfs van alle gemeentes in Vlaanderen (7,37 procent). Omdat we ook ons schuldsaldo kunnen afbouwen met zo'n 5 miljoen euro, blijft er een kleine 37 miljoen euro over. Dat bedrag zullen we kunnen besteden aan nieuwe projecten."

Meer veiligheid

Het stadsbestuur zal door deze financiële ademruimte alvast verder investeren in functie van de Leuvenaars. "We gaan inderdaad nog meer de klemtoon leggen op een goede dienstverlening en meer veiligheid voor onze burgers", benadrukt burgemeester Louis Tobback (sp.a) die blij is dat Leuven in alle onderdelen van de stadsmonitor in de top 5 staat.

"Stadspersoneel zullen we zeker niet afdanken. Meer zelfs, we zullen ons politiekader uitbreiden met 10 nieuwe inspecteurs. Het zal ons toelaten om een grotere controle uit te oefenen op onze bewoning, want in Leuven staan er nog steeds 7.500 woongelegenheden ingekleurd als leegstaand en we weten eigenlijk niet of er studenten wonen."

Bijkomend zal het stadsbestuur extra kredieten vrijmaken in functie van de mobiliteit en het nieuwe circulatieplan en is er ook nog een belangrijk luik investeringen in sportinfrastructuur. Zo krijgen de sporthal van Heverlee (375.000 euro) en Korbeek-Lo (175.000 euro) nieuwe daken, is er 150.000 euro uitgetrokken voor de renovatie van de atletiekpiste rond het Koning Boudewijnstadion en 100.000 euro voor de Finse Piste in Kessel-Lo en volgt er 800.000 euro voor de aanleg van rugbyvelden langs de Koetsweg. In functie van 'Leuven autoluw' zal men voor meer dan 1 miljoen euro ANPR-camera's aankopen die de verdwijnpalen in het centrum moeten vervangen en wordt er 1 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuw verkeersgeleidingsysteem in 2018. Tot 2019 is er 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de herinrichting van het Herbert Hooverplein en het Ladeuzeplein en is er 600.000 euro voor nieuwe fietssuggestiestroken in het centrum.

De mogelijke aankoop van de stokerij op de hoek van de Sluisstraat voor 1 miljoen euro moeten we dan weer zien in functie van de heropwaardering van de Vaartkom.

 

Kenny Hennens

© 2015 De Persgroep Publishing (Het Laatste Nieuws)