Leuven heeft de ambitie om een groene en klimaatneutrale stad te worden. Daarvoor werkt de stad intensief samen met inwoners, verenigingen en bedrijven. En dat werkt, want de uitstoot daalt in onze stad. Voor deze aanpak werd Leuven recent nog beloond met de Green Leaf-award, een prestigieuze Europese klimaatprijs. Tal van hulpmiddelen worden ingezet om de inwoners te motiveren. Leuven is de eerste Vlaamse stad die ThermoCards® verdeelt, gratis voor alle Leuvenaars.

“We maken onder meer werk van energiebesparing in woningen en willen op termijn maximaal draaien op hernieuwbare energie. Zestig procent van de Leuvense uitstoot wordt immers veroorzaakt door gebouwen”, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani. Om dat te bereiken, biedt stad Leuven verschillende hulpmiddelen en ondersteuning voor haar inwoners.

“Het is niet altijd gemakkelijk om te weten wat je het best doet om je energiefactuur naar beneden te krijgen, of op welke premies je recht hebt. Daarom willen we zoveel mogelijk gratis ondersteuning aan de Leuvenaars bieden”, zegt Ridouani. Leuven heeft om die reden een Energiecoach, waar inwoners op afspraak en gratis terecht kunnen voor advies en begeleiding. De Energiecoach bekijkt samen met de Leuvenaar welke initiatieven genomen kunnen worden, afhankelijk van het budget en de ambities. “Dat kan gaan van energiebesparende tips zoals radiatorfolie hangen of lampen vervangen tot een meer ingrijpende renovatie”, zegt Ridouani. “Je zou ervan schrikken hoeveel je kan besparen op je factuur met enkele kleine ingrepen.” De Energiecoach wijst ook de weg naar de juiste premies en belastingvoordelen.

Bij de Energiecoach kan je ook terecht voor een ThermoCard®. Met die slimme kaart kan je op eenvoudige manier ontdekken hoeveel warmte je via buitenmuren of ramen verliest, en of isolatie nodig is. Of je dak goed geïsoleerd is, kan je nog steeds bekijken op de thermografische luchtfoto. De foto is te bekijken op www.leuven.be/energie.

Infoavonden
Dit najaar organiseert de stad met een aantal partners vijf infoavonden waar Leuvenaars kunnen ontdekken hoe ze energie kunnen besparen en op welke manier de stad hen kan ondersteunen. Op 9 oktober om 19 uur stelt LICHT Leuven, het energiepartnerschap tussen Stad Leuven en Ecopower, zich een eerste keer voor aan de Leuvenaars in bibliotheek Tweebronnen. “Daar kan iedereen ontdekken hoe ze financieel en inhoudelijk kunnen deelnemen aan de groene-energieprojecten die op stapel staan”, zegt Ridouani. LICHT Leuven wil energie halen uit zon, wind en warmte en die beschikbare groene energie zo efficiënt mogelijk gebruiken, samen met de Leuvense inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties.

Op 6 november kan iedereen na inschrijving om 20 uur terecht in de bibliotheek voor een infoavond rond tips om energie te besparen, zonder grote kosten of werken. Op 13 november organiseert Leuven 2030 een infosessie over groene stroom en bekijken ze samen met de aanwezigen wat het goedkoopste groenestroomcontract is.