Mechelaars die de kwaliteit van hun woning willen verbeteren en hun gevel willen verfraaien, moeten daarvoor momenteel twee verschillende stedelijke premies aanvragen. Vanaf 1 juli zal de premie voor gevelverfraaiing in de verbeteringspremie worden geïntegreerd.

“De premie voor de renovatie van gevels wordt niet afgeschaft, maar valt voortaan onder de verbeteringspremie. We vereenvoudigen dus de bestaande reglementen opdat Mechelaars gemakkelijker hun weg zouden vinden naar de beschikbare premies. Bovendien trekken we de inkomensgrens en het maximumbedrag op, zodat meer mensen kunnen genieten van hogere subsidies. Ten slotte komen energiebesparende werken voortaan ook in aanmerking voor een premie”, kondigen schepen van Wonen Karel Geys (sp.a) en schepen van Energie Caroline Gennez (sp.a) aan. 


De stedelijke premies zijn bedoeld als aanmoediging om de kwaliteit van woningen te verbeteren. In de eerste helft van dit jaar werd een bedrag van €235.359 besteed aan 100 verbeteringspremies. Dertien Mechelaars kregen in het totaal €15.798 toegekend als gevelpremie. Vanaf 1 juli kunnen inwoners die hun gevel willen verfraaien, beroep doen op de verbeteringspremie die dus wordt uitgebreid met gevelwerken. Karel Geys licht verder toe. “Bij de aanpassing van het reglement hebben we er ook voor gezorgd dat er meer Mechelaars in aanmerking zullen komen voor deze premie. Zo ging het tot voor kort alleen om eigenaars. Voortaan kan je ook een aanvraag indienen als je een woning opknapt en verhuurt via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Deze woningen hebben een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs. Dit is dus een sociale maatregel: deze huurders hebben evengoed recht op een kwaliteitsvolle woning.” Het bedrag van de premie wordt niet alleen bepaald in functie van de kostprijs van de werken. Ook het inkomen van de aanvrager speelt een rol. “We trekken de inkomensgrenzen op, zodat je met een belastbaar inkomen tot €25.000 i.p.v. €21.100 kan genieten van 40% terugbetaling. Tot €35.000 wordt dit 30% en tot €44.000 20%. Ook het maximumbedrag van de premie wordt verhoogd van €6760 tot €7520”, aldus schepen van Wonen Karel Geys.


Het stadsbestuur heeft bij de aanpassing van het reglement voor de verbeteringspremie ook aan duurzaamheid gedacht. Schepen van Energie Caroline Gennez (sp.a) legt uit waarom. “Wij hebben ons geëngageerd om de Mechelaars aan te sporen om net als de stad 8% energie te besparen. Wij proberen dit zelf op verschillende manieren te doen, onder andere door stadsgebouwen beter te isoleren. Vanaf 1 juli worden ook energiebesparende werken aan woningen met een verbeteringspremie aangemoedigd. Als je de vloeren, muren of gevel van je woning wil isoleren, kom je hiervoor in aanmerking. Een ander voorbeeld is het plaatsen van hoogwaardige beglazing die zo weinig mogelijk warmte doorlaat. Verbeteringswerken die niet ecologisch zijn, zoals het plaatsen van elektrische verwarming, worden niet langer gesubsidieerd. We kiezen dus volop voor duurzaam bouwen en energiezuinig wonen, en we hopen dat de Mechelaars dat met behulp van deze verbeteringspremie ook zullen doen”, besluit Caroline Gennez.