Daarmee zet ze, net zoals eerder Oostende, een belangrijke stap om sociale dumping aan banden te leggen. Zo zullen buitenlandse werknemers niet langer minder loon uitbetaald kunnen krijgen dan het wettelijk minimumloon voor Belgische werknemers. De Belgische en buitenlandse inschrijvers op overheidsopdrachten en hun eventuele onderaannemers zullen een “verbintenis inachtneming minimumloon” bij hun offerte moeten voegen. Hiermee verbinden ze zich om de wettelijke minimumlonen in België te betalen. Op die manier willen we meer eerlijke concurrentie en controle aanmoedigen.

“Door deze verplichting tot het betalen van het minimumloon in overheidsopdrachten op te nemen, bouwen we een extra controlemechanisme én sanctiemiddel in, zo verklaarde Ives Goudeseune in zijn tussenkomst. Wie namelijk de ‘verbintenis inachtneming minimumloon’ niet naleeft in een van onze overheidsopdrachten, riskeert een boete of de opdracht kan zelfs ingetrokken worden. Op deze manier strijdt de stad Ieper mee tegen sociale dumping via overheidsopdrachten”, verduidelijkt Goudeseune. Sociale dumping moet ook in Ieper afgestopt worden.