Budget 2018

De belangrijkste inkomsten blijven gewaarborgd, enkel bij de aanvullende personenbelasting zorgt de Taks Shift voor een afvlakking. Aan de werkingsuitgaven zijn geen grote wijzigingen toe te schrijven. Bijkomend worden de maaltijdcheques voor het personeel verhoogd met 1 euro tot 7 euro en stijgt de werkgeversbijdrage voor de 2de pensioenpijler om het pensioen van contractuele ambtenaren te verhogen tot 3% van de loonmassa in 2019.

Qua investeringen zijn er een heel aantal uitdagingen waarvoor budgetten zijn voorzien.  Wij blijven continu werken aan het Oosterlindeveld, de renovatiewerken van het zwembad, de opwaardering van de jeugdwerking, de ondersteuning van de seniorenwerking door o.a. het organiseren van valpreventiecursussen en de renovatie van de kleedkamers op het Berkenhof. 

Vervolgens investeren wij graag in nieuwe ramen voor onze bibliotheek, muziekacademie en het archief. Wij vergroten graag de toegankelijkheid van De Amer, door een zéér gevarieerd en uitgebreid aanbod te bieden tegen betaalbare prijzen. Wij zetten de renovatiewerken voort in de Ketel en het tweede deel van Het Molenhuis. Daarnaast investeren wij richting toerisme, het Filips Willem jaar, de beiaardconcerten en het wintergebeuren. 

Uitdagingen voor de toekomst

“Wat betreft de toekomst kunnen we met z’n allen lezen waar we ons nog trachten te verbeteren, want een stad is steeds onderweg , komt steeds nieuwe uitdagingen en hindernissen tegen om haar bevolking een aangename en leuke verblijfplaats in al haar facetten te bieden”, zegt Fractieleider sp.a-Groen, Rudi Putseys.

Het meerjarenplan dient steeds minstens drie jaar in de toekomst te kijken en loopt bijgevolg nu tot 2020. In Diest heeft dit het belangrijke gevolg dat de evolutie van de zogenaamde responsabiliseringsbijdrage een zware hypotheek legt op het in evenwicht houden van toekomstige budgetten. In Diest is deze responsabiliseringsbijdrage erg hoog omwille van het feit dat er pensioenen dienen betaald te worden voor ex-OCMW personeel dat nu voor AZ Diest aan de slag is.Waar deze bijdrage in 2012 startte met 580.000 euro, bedraagt deze in 2020 al 2,5 miljoen euro en stijgt deze daarna nog verder.  

Om deze uitdaging aan te pakken heeft zowel de stad als het OCMW beslist om overschotten niet onmiddellijk aan te wenden, maar aan de kant te zetten via een pensioenspaarplan. Dit zorgt er voor dat ook in de toekomst positieve budgetten kunnen voorgelegd worden.