Bewoners van de Brugse Poort en Rooigem vragen al lang om veiligere manieren om de ring over te steken. Heel concreet melden inwoners vandaag dat het oversteken ter hoogte van het zwembad Rooigem moeilijk verloopt: de wachttijd is lang en de tijd waarop het licht voor voetgangers op groen staat, is voor veel mensen te kort om veilig de overkant te bereiken. Zeker voor mensen die minder goed te been zijn en voor kinderen is dit niet evident. Door de aanwezigheid van scholen en van het zwembad is het een plek waar vaak (groepen) kinderen oversteken. Op vraag van sp.a gemeenteraadslid Astrid De Bruycker gaat de stad dit aankaarten bij de Vlaamse wegbeheerder. In zijn antwoord bevestigde schepen Filip Watteeuw dat de oversteektijd kort is, met name 16 seconden. Een overleg met de wegbeheerder moet nog gepland worden. Onze fractie volgt het verder op in de gemeenteraad.