Vanaf dit jaar kunnen nieuwe handelszaken die zich in Mechelen vestigen, beroep doen op financiële steun. Het Mechelse stadsbestuur heeft nu de eerste premie uitgereikt. “Met deze vestigingspremies willen we meer kwaliteitsvolle winkels aantrekken. Dit is immers één van de doelstellingen uit ons Commercieel Strategisch Plan.

We zijn dan ook tevreden dat we aan de kledingzaak Bruphils gelegen in Geitestraat 1, een vestigingspremie van meer dan €2500 kunnen toekennen”, kondigt schepen van Economie Caroline Gennez (sp.a) aan.   

Zowel nieuwe handelszaken in het commerciële centrum van Mechelen als buurtwinkels in de dorpskernen, komen in aanmerking voor een vestigingspremie. Caroline Gennez legt uit waarom de toelage een duw in de rug kan zijn voor iedereen die een nieuwe zaak wil openen. “Op deze manier willen we zoveel mogelijk winkels stimuleren om zich hier te vestigen. Nu het kernwinkelgebied duidelijk afgebakend is, zijn we volop bezig met de verdere conceptuele invulling van Mechelen als winkelstad. We mogen immers trots zijn op ons openlucht shoppingcenter in het prachtige historisch kader van de Mechelse binnenstad. We vergeten echter de buurtwinkels niet: wie een handelszaak opent in één van de dorpskernen, kan eveneens beroep doen op de vestigingspremie. Deze zijn dikwijls het kloppende hart van de buurt en hebben ook een belangrijke sociale functie. Met de vestigingspremie betalen we tot 30% van de totale kostprijs van bepaalde werken of handelingen die nodig zijn om de winkel te kunnen openen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om behang- en schilderwerken, het volgen van de nodige opleidingen of de promotie van de nieuwe handelszaak. De premie bedraagt maximum €5000.”

De stad doet er alles aan om structurele leegstand actief te bestrijden, onder andere door het innen van een leegstandtaks. “Indien een pand op de inventaris van leegstaande gebouwen staat, wordt het oorspronkelijke bedrag van de vestigingspremie verhoogd met 50%. Het bewuste pand in de Geitestraat stond slechts enkele maanden leeg alvorens de nieuwe kledingzaak Bruphils werd geopend. Dit bewijst dat onze aanpak vruchten begint af te werpen. De drie smalle straatjes tussen Bruul en Ijzerenleen (Geitestraat, Blauwhondstraat en Borzestraat) zullen trouwens binnenkort worden heraangelegd. Hopelijk kunnen we hierdoor nog meer handelszaken aantrekken. De duidelijke afbakening van het kernwinkelgebied draagt zeker en vast bij tot de heropleving van Mechelen als winkelstad”, besluit schepen van Economie Caroline Gennez.