De stad gebruikt sinds 2014 mobiele fietsenstallingen voor evenementen. De stad koopt nu 100 extra mobiele fietsenstallingen met aanhangwagen en verdubbelt hiermee haar capaciteit. Tijdens evenementen kunnen nu voortaan tot 1.200 fietsen gestald worden. De firma Metasol uit Heule haalde de opdracht binnen (€ 39.833 inclusief btw).

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: "Bij evenementen is er nood aan extra fietsenstallingen. Het stadsbestuur zet daarom mobiele fietsenstallingen in. De capaciteit wordt nu verdubbeld tot 200 mobiele stallingen of 1.200 fietsparkeerplaatsen. Dat is nodig omdat er een capaciteitstekort is bij grote (stads-)evenementen en de stallingen tijdens de lente en de zomer continue bezet zijn. Voor nieuwe evenementen was er geen aanbod meer. Ook voor grote fuiven in Depart is er nood aan extra mobiele stallingen."

Een aanvraag indienen kan via het evenementenloket op www.kortrijk.be/producten/evenementenloket

Kortrijk Fietst

Deze extra stallingen hebben niet alleen een praktisch nut maar ook een sensibiliserende rol. Door mobiele stallingen in te zetten kan de stad het fietsen verder promoten en de stadsevenementen zo duurzamer organiseren.

Meer info: Axel Weydts, schepen van Mobiliteit, 0479 29 93 40