Stad Leuven heeft de historische Molens van Orshoven in de Vaartkom officieel aangekocht, om tegemoet te komen aan de grote vraag van de creatieve en culturele sector naar betaalbare fysieke ruimte. Na een felle brand in het gebouw vorige zomer, werd de aankoop on hold gezet tot bleek dat de structurele schade beperkt gebleven is. “De akte is nu getekend en we kunnen de Molens nu met enige vertraging vullen met cultuur en creativiteit”, zegt schepen van Vastgoed Mohamed Ridouani.

“We willen nu zo snel mogelijk culturele organisaties en bedrijfjes, jongeren en starters uit de creatieve sector onder brengen in de Molens”, vertelt schepen Ridouani. “Daarvoor lanceren we binnenkort een open oproep, zoals we met Hal 5 op de Centrale Werkplaatsen ook gedaan hebben. Die spoorweghal opent begin september de deuren en is een prachtige mix van sociale, duurzame initiatieven die een meerwaarde zijn voor de buurt. De oproep voor de Molens zal meer richting de creatieve en culturele sector zijn.”

In het unieke historische gebouwencomplex uit de 19de eeuw, met 4.500 vierkante meter karaktervolle ruimtes, vonden in het verleden ook al culturele organisaties onderdak, die ondertussen zijn uitgegroeid tot grote gevestigde culturele verenigingen, zoals Artforum of fABULEUS. “Er wordt veel mogelijk in de Molens. We investeren in ontmoetingsplaatsen, kunstencentra en betaalbare ruimte voor ondernemers, culturele spelers en kunstenaars”, zegt Ridouani. “Dat kadert in het stadsbrede project Vaartopia, om de Vaartkom te ontwikkelen tot creatieve long van Leuven en Vlaanderen samen met onder meer partners als De Hoorn, Ertzberg, kunstenaarsatelier Cas-co, kunstenhuis OPEK en projectontwikkelaar Virix.”

Vaartopia kreeg van de Vlaamse overheid 3,3 miljoen euro subsidie. Daarmee zal de stad de Molens van Orshoven definitief restaureren. “Het karaktervolle gebouw is zo ingedeeld dat er zowel ruimte is voor repetities en voorstellingen, werkplekken in verschillende formaten, expo’s, een café … Op die plekken willen we ambachtslui, kunstenaars, jonge ondernemers, de amateurkunsten, cultuurverenigingen, app-ontwerpers, starters, bedrijfjes uit de mediawereld betaalbare ruimte bieden. Kortom, een plek die de creatieve dynamiek en de levendigheid in de Vaartkom en daarbuiten aanwakkert,” vertelt Ridouani.

“We willen de Vaartkom een nieuwe stedelijke dynamiek geven die absoluut noodzakelijk is voor de buurt. . Laat ons ambitieus zijn voor Leuven. Er beweegt al veel in de stad, maar het beste moet nog komen. De realisatie van Vaartopia zal Leuven de nieuwstedelijke schwung geven die je verwacht in steden als Berlijn, Barcelona of Kopenhagen, “ besluit Ridouani.

Met het project Vaartopia, dat ontsproot in de schoot van het netwerk Leuven MindGate, een samenwerkingsplatform dat Leuven als dé kennisregio voor gezondheid, technologie en creativiteit op de wereldkaart zet, wil de stad creatieve ondernemers, culturele spelers en kunstenaars extra betaalbare ruimte bieden en mogelijkheden scheppen voor vernieuwende samenwerking en creativiteit.