Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen die zelf het initiatief neemt om permanent de luchtkwaliteit te meten en de resultaten online te plaatsen. Vandaag neemt de stad Kortrijk de eerste van zes sensoren in gebruik in de Minister Liebaertlaan, een belangrijke invalsweg naar de binnenstad. De concentraties fijn stof (PM 2,5 en 10) en stikstofdioxide (NO2) zullen op zes verschillende locaties worden gemeten.

 De resultaten komen in real time op de website www.kortrijk.be/klimaatstad. Aan de hand van de resultaten kan nog gerichter actie ondernomen worden op kritieke plaatsen en kunnen inwoners worden gesensibiliseerd om mee te werken aan gezonde lucht. Dat doen we door in te zetten op meer groen, een autoluwere stad en energiezuinige woningen.

Bert Herrewyn, schepen van Klimaat: “In Kortrijk hebben we geen vaste meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het wordt steeds duidelijker dat die er ook niet komen. We krijgen meer en meer vragen van bewoners, er doorkruisen twee autostrades ons grondgebied en op vlak van fijn stof is de concentratie van PM 2,5 in onze regio blijkbaar relatief hoog in vergelijking met de rest van Vlaanderen. We hebben nood aan metingen op vaste plaatsen, gedurende minstens een half jaar, om de problematiek beter in kaart te brengen. We plaatsen daarom tegen midden juli vijf sensoren op plaatsen waarvan we op basis van Vlaamse meetmodellen vermoeden dat de luchtvervuiling er problematisch kan zijn. Meer bepaald aan de brandweerkazerne ter hoogte van de E17, langs belangrijke invalswegen (Meensesteenweg, Minister Liebaertlaan, Oudenaardsesteenweg) en in het stadscentrum (Leiestraat). Ook komt er een sensor aan sportcentrum Wembley, om te kunnen vergelijken met de data van een rustige achtergrondlocatie zonder doorgaand verkeer. Het meetpunt in de Minister Liebaertlaan is vanaf vandaag operationeel, de data zijn online te raadplegen op de stedelijke website.”


Philippe De Coene, schepen van ICT: “Op de Smart Cities conferentie in Barcelona maakten we kennis met kwalitatieve sensoren die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd en verplaatst en in real time hun data doorsturen naar een website. Voor de levering, installatie en visualisatie doen we een beroep op Aptus, een startup uit de Cronos-groep, die sinds kort zijn intrek nam in onze nieuwe incubator Hangar K. Voor een éénmalige investering van circa 35.000 euro en een jaarlijkse onderhoudskost van circa 10.000 euro beschikken we over zes sensoren die halfjaarlijks worden nagezien en op punt gezet alsook over resultaten die “in real time” online komen. De sensoren meten stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM) in verschillende fracties, de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk.”

Meer informatie: www.kortrijk.be/klimaatstad

Bert Herrewyn, Schepen van Klimaat  0496 25 81 54
Philippe De Coene, Schepen van ICT 0477 45 32 32