De typische grijze, betonnen speelplaatsen omvormen tot een ingegroende speelplaats, met rustige hoekjes, avontuurlijke plekjes en vooral veel groen, die ook na schooltijd opleeft en open kan staan voor de buurt. Dat is het opzet van ‘Groenplaats’, een project van stad Leuven dat financiële ondersteuning biedt aan scholen die hun speelplaats willen vergroenen. De stadsschool SKLO vergroende haar speelplaats naar een avontuurlijke en natuurlijke plaats waar elk kind zijn plekje vindt. 

Om alle Leuvense basis- en secundaire scholen de kans te geven hun speelplaats om te bouwen naar een groene en uitdagende plek, biedt stad Leuven financiële ondersteuning voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe speelplaats. “Via Groenplaats willen we de buitenruimte in en rond scholen avontuurlijker en groener maken en waar mogelijk ook delen met de buurt. Een speelplaats kan ook na schooltijd een veilige en groene plek zijn voor kinderen om te spelen in de stad”, klinkt het bij schepenen Mohamed Ridouani en Dirk Vansina.

Kinderen voelen zich beter in een groene, gevarieerde buitenruimte, waar rustige en avontuurlijke plekken elkaar afwisselen. “Een speelplaats waar je kan klauteren, springen of gewoon even tot rust komen, zorgt ervoor dat kinderen zich goed voelen op school”, zegt schepen van onderwijs Mohamed Ridouani.

Scholen die hun speelplaats openstellen buiten de schooluren, kunnen meer subsidies krijgen. “Zo kunnen we meer veilige, groene ravotplekken in de stad creëren”, zegt schepen van jeugd Dirk Vansina. “De nieuwe groene speelplaats van SKLO zal deze zomer ook gebruikt kunnen worden door de speelpleinwerking. Zo genieten ook die kinderen van de nieuwe speelplaats.”

Financiele ondersteuning

De stad ondersteunt Leuvense scholen met twee combineerbare toelagen. Als scholen een tuin- of landschapsarchitect inschakelen om het ontwerp te maken en de aanleg op te volgen, kunnen ze tot 8.000 euro betoelaagd worden. Ook voor de realisatie zelf kunnen scholen een toelage krijgen, van maximum 3.000 euro als de buitenruimte niet opengesteld wordt buiten de schooluren en tot 6.000 euro als scholen dat wel doen.

Groenplaats is een samenwerking tussen de afdeling onderwijs, de jeugddienst en de dienst duurzaam beleid van de stad Leuven.