Vanaf 1 september verandert er heel wat voor leerlingen met een fysieke of verstandelijke beperking. Het M-decreet biedt die leerlingen immers de mogelijkheid om les te volgen in het gewoon basisonderwijs in plaats van in het buitengewoon onderwijs. De gewone school is verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van deze kinderen, wat extra middelen vraagt. 

De gevolgen van het nieuwe decreet laten zich nu al voelen in de Leuvense scholen. “De scholen voor buitengewoon basisonderwijs hebben momenteel heel wat minder inschrijvingen dan vorige jaren”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. “De stedelijke buitengewone lagere school in Heverlee (Parkschool) telt momenteel  22 inschrijvingen tegenover  65 in dezelfde periode vorig jaar.” 

Minder inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs, betekent ook dat er minder personeel nodig is op die scholen. “Die personeelsleden hebben waardevolle ervaring en expertise in huis. Die willen we inzetten in het gewone onderwijs, zodat de leerlingen met specifieke behoeften ondersteund kunnen worden”, zegt Ridouani. De stad heeft daarvoor samen met Aarschot een aanvraag ingediend bij minister van Onderwijs Hilde Crevits. “Voor komend schooljaar bestaat er een tijdelijke regeling van de Vlaamse regering waardoor we die leerkrachten met specifieke kennis en ervaringen kunnen inzetten in een aantal stedelijke scholen in de buurt.” Concreet gaat het om 1,5 voltijdse medewerkers die de Parkschool Leuven zal inzetten voor de  gemeentelijke basisscholen van Leuven, Bierbeek en Holsbeek. Elzenhof Aarschot heeft eveneens een team van  1,5 voltijdse medewerkers voor de gemeentescholen van Rillaar, Betekom en Begijnendijk.  In de loop van volgend schooljaar zou de Vlaamse regering een definitieve regeling uitgewerkt moeten hebben.

De Parkschool kreeg ook een goedkeuring voor de organisatie van het nieuwe type 9 voor buitengewoon onderwijs. Type 9 is een onderwijsvorm voor kinderen met autisme die geen verstandelijke beperking hebben, maar ondanks redelijke aanpassingen niet in het gewoon onderwijs terechtkunnen. “Op 1 februari 2016 zal blijken of we minstens 14 leerlingen tellen. Dat is het minimum om dit onderwijstype effectief te organiseren.”

Beide initiatieven werden opgezet door de Vlaamse overheid. De stad Leuven maakt bewust gebruik van dit aanbod om zijn onderwijsaanbod te versterken. Bovendien levert de stad nog extra inspanningen.

In de twee stedelijke scholen, SKLO en Parkschool, wil  de stad een traject afleggen naar geïntegreerd basisonderwijs. “Hoe brengen we inclusief onderwijs – de basisgedachte achter het M-decreet – in praktijk binnen onze school voor gewoon en buitengewoon onderwijs?”, stelt Ridouani. “Welke inspanningen moeten daarvoor geleverd worden? En moeten we dan onze infrastructuur aanpassen, zodat de scholen maximaal toegankelijk zijn? Uitdagingen die we vanaf komend schooljaar willen aanpakken met beide schoolteams en deskundigen in het onderwijsveld.”

De stad wil de impact van het M-decreet ook nauwgezet opvolgen en bespreken met het onderwijsveld. “Binnen het Leuvens Overlegplatform en de Leuvense Onderwijsraad zal het decreet regelmatig geagendeerd worden en zullen we kijken hoe we krachten kunnen bundelen om die gelijke onderwijskansen te realiseren.”

“Samen moeten we blijven inzetten op kwaliteitsvol en aangepast onderwijs voor iedereen. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften hebben recht op de begeleiding die ze nodig hebben. De stad zal dan ook de nodige inspanningen doen om niet alleen de eigen scholen, maar ook het ganse onderwijsveld voldoende te ondersteunen”, besluit Ridouani.