Aansluitend op de werken voor Park Belle Vue, de Martelarenlaan en de nieuwe Spoordijk, start het stadsbestuur met de aanleg van een fietstunnel onder de Tiensesteenweg, tussen Park Belle Vue en de fietsbrug over de sporen richting Tivolistraat. “We hebben subsidies aangevraagd en gekregen bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daardoor kunnen we versneld werk maken van de fietstunnel”, zegt schepen Dirk Robbeets.

Het ontwerp voor de fietstunnel stak al enkele jaren in de koelkast. “Nu Europa bevestigd heeft dat we kunnen rekenen op subsidies uit hun Fonds voor Regionale Ontwikkeling en ook Vlaanderen mee op de kar springt, kunnen we versneld werk maken van de fietstunnel”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. “Dat is een grote sprong voorwaarts naar een snelle en veilige fietsverbinding tussen Leuven en Tienen. Op lokaal niveau verbetert het de fietsverbinding naar Abdij van Park en Haasrode.” 

“Om zo veel mogelijk pendelaars op de fiets te krijgen zijn dergelijke bovenlokale fietsverbindingen tussen Leuven en de omliggende steden cruciaal”, vult schepen Robbeets aan. De fietstunnel zal zo’n anderhalf miljoen euro kosten. “Europa subsidieert daarvan 40 procent, net zoals Vlaanderen. De stad betaalt de overige 20 procent”, zegt Devlies. De subsidie van Europa kadert in een doelstelling van hun Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). “Dat fonds wil steden ondersteunen die werken aan een duurzame stedelijke mobiliteit, bijvoorbeeld door fietssnelwegen aan te leggen.” 

“Bovendien ligt het tracé waar de fietstunnel deel van uit maakt op de fietssnelweg Leuven-Tienen, waar de provincie Vlaams-Brabant zijn schouders mee onder zet”, zegt Robbeets. “Dat maakt dat we ook voor het aansluitend fietspad vanaf de fietstunnel tot aan de brug over de sporen richting Tivolistraat subsidies kunnen krijgen.” 

De aanleg van de fietstunnel start halverwege 2017, aansluitend op de werken aan Park Belle-Vue, de nieuwe Spoordijk en de Martelarenlaan.