Lommelse kinderen die dat nodig hebben, kunnen een beroep doen op gratis huistaakbegeleiding. De mogelijkheden hiervoor zijn onlangs flink uitgebreid, tot bijna verdrievoudigd. Verschillende organisaties, waaronder Auxilia, de Belgisch-Islamitische Federatie (BIF), het Rode Kruis én een aantal basisscholen hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Bovendien legt de stad in een nieuw reglement meteen ook een toelage voor de begeleiding vast. 

"Huistaakbegeleiding is er voor alle kinderen die geen stabiele omgeving hebben om huiswerk te maken of die problemen hebben met zelfstandig werken, plannen en leren leren", zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. "Door deze service te bieden, hopen we de toekomstkansen van alle Lommelse kinderen te verbeteren. Het is ook één van de actiepunten in de strijd tegen kinderarmoede in Lommel. De doorverwijzing naar de huistaakbegeleiding gebeurt in samenspraak met de ouders, de scholen, de zorgleerkracht en eventueel de organisaties die begeleiding bieden."

Momenteel loopt er een proefproject in 4 Lommelse scholen: lagere school De Speling, basisschool Sint-Jan, XCL Wegwijs en stedelijke Basisschool 't Stekske. "Zij bieden huistaakbegeleiding meteen na schooltijd en stellen daarvoor een vast lid van het lerarenteam ter beschikking," zegt schepen van onderwijs Kris Verduyckt. "Als deze testfase positief geëvalueerd wordt, hopen we dat nog meer basisscholen instappen."

Daarnaast voorzien ook een 3-tal externe organisaties, Auxilia, BIF en het Rode Kruis, begeleiding. Zij kunnen hiervoor gratis gebruik maken van stedelijke lokalen. "De stad voorziet daarnaast voor de scholen én de organisaties ook een financiële impuls voor de begeleiding", aldus schepen Verduyckt. "Die bedraagt 5 euro per sessie per kind, 9 euro voor twee kinderen, 12 euro voor drie kinderen en 15 euro voor vier kinderen en meer. Het maximum per sessie is dus 15 euro en het maximum per week ligt op 30 euro."