Toen de private eigenaar van de Turnhoutse schaatsbaan in februari 2016 aankondigde dat de schaatsbaan voorgoed de deuren zou sluiten, kwam dat voor iedereen als een donderslag bij heldere hemel. Met de steun van de stad slaagden de schaatsverenigingen er in om de schaatssport in Turnhout toch te laten overleven. De toekomst ziet er trouwens rooskleurig uit, nu er plannen zijn voor een groot nieuw ijssportcentrum op de FRAC.

“De stad heeft gezorgd voor een overbrugging, zodat ze het seizoen nog konden uitmaken op de oude schaatsbaan. Ze zijn ook mee op zoek gegaan naar een mogelijke locatie, zowel voor een definitieve schaatsbaan als voor een overbrugging.”, zegt Ludo Vanderveken (ondervoorzitter van sp.a Turnhout en lid van de sportraad), “Gelukkig werd er snel een tijdelijke oplossing gevonden in de hal van Bolckmans”. “En ook de plannen voor een definitieve ijsbaan zijn intussen heel concreet”, zegt schepen van Sport Hannes Anaf (sp.a): “Als stad geven we daarvoor terreinen op de FRAC in erfpacht aan de clubs. Die locatie is eigenlijk ideaal, al was het wat puzzelen omdat onder de schaatsbaan ook nog een 100-meter schietstand komt. Bij de bouw van het bestaande sportcentrum op de FRAC, dat onderdak biedt aan tafeltennisclub TTK, hondenvereniging KKK en provinciaal schietsportcentrum PSC is immers aan PSC de mogelijkheid gelaten om ooit mee uit te breiden als er een nieuwe ontwikkeling zou komen op het aanpalende terrein. Nu dat het geval is, springen zij mee op de kar.”

Het nieuwe ijssportcentrum zal naast een schaatsbaan ook ruimte bieden voor 3 curlingbanen, voldoende kleedkamers, horeca, tribunes en kantoorruimte voor de nationale ijssportfederatie. De schaatsverenigingen zouden in september 2019 hun nieuwe infrastructuur in gebruik willen nemen. sp.a Turnhout wil de Turnhout Tigers, Nieuw Olympia Turnhout, de Turnhoutse Nieuwe Tornado’s en Campina Curling alvast heel erg bedanken voor hun volgehouden inzet voor de schaatssport in Turnhout en veel succes wensen voor de toekomst. Wij duimen mee!