Schepen van Lokale Economie Caroline Gennez wil in 2008 een project van sociale tewerkstelling opstarten om het bedrijvenpark Mechelen-Noord degelijk te onderhouden. "Nadien volgen Mechelen-Zuid en Ragheno", kondigt ze aan.

De vzw Mechelen-Noord is blij dat haar oproep eindelijk gevolg krijgt. "Het is niet de eerste keer dat onze voorstellen op tafel liggen. Wij vragen zeker al een vijftal jaar om een netter Mechelen-Noord. Ik wil schepen Gennez feliciteren dat ze zo snel op onze ideeën inspeelt. We kijken uit naar de uitvoering van de plannen", reageert Carl Schockaert.

Nog dit jaar krijgt het industrieterrein een extra onderhoudsbeurt. "Onze stadsdiensten zullen zowel het groen als het zwerfvuil op het terrein aanpakken", zegt Gennez (sp.a-Spirit). Maar het grote werk plant ze volgend jaar. "Tegen 2008 werken wij een voorstel voor een project van sociale tewerkstelling uit. Wij willen bijvoorbeeld mensen die van een uitkering leven, inschakelen voor het onderhoudsplan", legt de schepen uit.

Alle kapotte en scheve verkeersborden worden vervangen of hersteld en de wegmarkeringen worden vernieuwd. "De opfrissing van de infozuilen gaan wij verder bespreken en wij plaatsen een bord met een stadsplan." Tegelijk brengt de dienst ruimtelijke planning de parkeerproblematiek van auto's en vrachtwagens in kaart. "In samenwerking met de vzw willen wij tot een vruchtbare oplossing komen", belooft Caroline Gennez.

De schepen zegt ook de vernieuwing van de Oude Baan toe. Het is de intentie van het stadsbestuur om die in het budget van 2008 op te nemen. Het departement interieur & design van de Katholieke Hogeschool Mechelen is bereid om mee te werken aan de verfraaiing van de rotonde aan de Blarenberglaan. "Wij gaan dat in samenwerking met de dienst cultuur doen, zodat dit een voorbeeld kan worden om kunst en cultuur in de openbare ruimte te brengen", besluit Gennez.