Op vrijdag 12 februari organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid voor de zesde keer haar Dikke-truiendag. Iedereen wordt aangemoedigd om een dikke trui aan te trekken zodat de verwarming een paar graden lager kan worden gezet.

Het stadsbestuur roept alle Mechelaars op om deel te nemen aan deze actie. “De verwarming van alle stadsgebouwen zal ook lager worden gezet. Op die manier daalt het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Dat is nodig als we de afspraken willen naleven die in 2005 wereldwijd werden gemaakt met het Kyoto-protocol. Verstandig omspringen met energie is een noodzakelijke stap om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en zo de klimaatverandering af te remmen”, verklaart schepen van Energie Caroline Gennez (sp.a).

Dikke-truiendag is slechts één van de vele initiatieven rond duurzaamheid en energiebesparing die door het stadsbestuur gesteund worden. De stad Mechelen heeft hier het hele jaar door aandacht voor en past dit ook toe op verschillende beleidsdomeinen. “Wij willen niet alleen de Mechelaars sensibiliseren, maar ook zelf ons steentje bijdragen door bijvoorbeeld te kiezen voor hernieuwbare energie. Daarnaast investeren wij volop in rationeel energieverbruik. Zo zal de verwarming van het Oud Moederhuis in de Maurits Sabbestraat aangepast worden voor €14 500. Daarnaast is er nog €50 000 beschikbaar voor gelijkaardige initiatieven”, aldus Caroline Gennez.

De personeelsleden van de Academie voor Beeldende Kunsten geven alvast het goede voorbeeld. In het kader van de actie Klimaatgebouw wordt elke winter een stadsgebouw uitgedaagd om 8% te besparen op energie. De voorbije jaren zetten de brandweer, de stadsmagazijnen, de bibliotheek en het Oud Moederhuis al hun beste beentje voor. Deze winter gaat de Academie de uitdaging aan om een energiezuinige school te worden. Het is de bedoeling om dit te bereiken dankzij kleine gedragswijzigingen, zonder daarbij aan comfort in te boeten. Met succes: in januari daalde het elektriciteits- en gasverbruik van de Academie met 14%.

Een ander voorbeeld is de actie Klimaatwijken. Iedere Mechelaar kan hieraan meedoen en meerdere gezinnen van dezelfde buurt worden samengebracht in een Klimaatwijk. Zes maanden lang proberen zij 8% te besparen op hun energieverbruik. De deelnemers worden bijgestaan door een energiemeester die hen tips geeft en de meterstanden verzamelt. “Door het grote succes van de voorbije jaren wordt er in 2010 voor deze actie €9000 extra prijzengeld voorzien. Vorige winter bespaarden 250 gezinnen in 20 klimaatwijken gemiddeld 12% energie en €200 op hun factuur. Onze stad realiseerde bovendien met 168 ton de grootste daling van CO2-uitstoot in de hele provincie Antwerpen”, zegt schepen van Energie Caroline Gennez.

Ten slotte steunt het stadsbestuur ook klimaatacties van ondernemende Mechelaars. Het initiatief ‘Mechelen Klimaatstad’ dat in 2007 door enkele jongeren werd georganiseerd, is intussen uitgegroeid tot een vzw. Deze wil de klimaatproblematiek onder de aandacht brengen en krijgt daarvoor een jaarlijkse toelage van €3000. Op 6 maart organiseert de vereniging een klimaatrally in samenwerking met de stad. Tijdens deze zoektocht moeten de deelnemers in Mechelen opdrachten uitvoeren om het klimaat te redden. Inschrijven kan via de website http://www.mechelenklimaatstad.be/ tot 26 februari.