Het Mechelse stadsbestuur keurde vandaag een investeringstoelage goed voor het zelfstandig kinderopvanginitiatief ‘Toverland’.

“Na de definitieve en positieve uitspraak van de rechter over de huisvesting van ‘Toverland’ zijn we als stadsbestuur onmiddellijk gestart met een dossier ter ondersteuning van het kinderopvanginitiatief. Zo investeren we 37.750 euro in ‘Toverland’. Goed nieuws is ook dat de sfeer met buurtbewoners veel beter is geworden.   ‘Toverland’ zorgde voor 21 bijkomende plaatsen voor kinderen jonger dan 3 jaar”, zegt schepen voor Kinderopvang Rita Janssens. Het stadsbestuur blijft verder zeer ambitieus om het tekort aan opvangplaatsen zo snel mogelijk weg te werken, door alle deze initiatieven te steunen.”

Het kinderopvanginitiatief ‘Toverland’ kwam vorige zomer, net na de opening, in het nieuws wegens protest van enkele buurtbewoners die vreesden voor lawaai- en geurhinder. Sommige buurtbewoners spanden zelf een rechtszaak in tegenover het kinderopvanginitiatief. De rechter oordeelde dat het kinderdagverblijf open mocht blijven.

“We investeren in dit nieuwe initiatief 37.750 euro, daartegenover staat de voorwaarde dat de uitbaatster, Mevrouw Aertgeerts van het kinderopvanginitiatief ‘Toverland’, de engagementen in het toelagereglement zal naleven. Dit betekent dat deze plaatsen minimum 6 jaar open blijven, er een sociale dagprijs wordt toegepast en er actief wordt samengewerkt met het Lokaal Overleg Kinderopvang met als doel de toegankelijkheid en de sociale en pedagogische functie van kinderopvang te vergroten. ‘Toverland’ is gelegen op de vesten aan de Koningin Astridlaan.”, zegt Rita Janssens.

De financiële ondersteuning van de stad is een effectieve manier om snel meer kwalitatief hoogstaande kinderopvangplaatsen in Mechelen te realiseren. De stad wil dat binnenkort elke Mechelaar die dat nodig heeft kan rekenen op uitstekende, betaalbare kinderopvang. De stad ondersteunt daarom ongeveer alle initiatieven die het tekort helpen wegwerken: zowel publieke als private, initiatieven van scholen, ziekenfondsen of particulieren. Het doel is bijkomende kwalitatieve plaatsen creëren, wie dat doet is van ondergeschikt belang. Alle voorschoolse (0 tot 3 jaar) opvanginitiatieven komen dus in aanmerking voor een ruime betoelaging.


“Over heel het jaar 2009 hebben we zo al voor 94 nieuwe kindopvangplaatsen gezorgd. Ons totaal aanbod in Mechelen is tijdens dit jaar dan ook gestegen van 965 naar 1.059 erkende kindplaatsen. We investeerden dit jaar zo al voor bijna 160.000 euro in het creëren van nieuwe kindopvangplaatsen”, zegt een zeer tevreden schepen van Kinderopvang Rita Janssens.


De nood aan kinderopvang blijkt ook duidelijk uit de cijfers, niet alleen stijgt het aantal inwoners fors, ook het aantal geboortes neemt toe van minder dan 1.000 per jaar in 2000 tot meer dan 1.100 vandaag. Mechelen wil absoluut de Europese Barcelona-norm halen voor voorschoolse opvang (-3jaar). Dit betekent dat er voor minimum 33% van de -3 jarigen opvang moet voorzien zijn. Momenteel telt de stad Mechelen met 1.059 kindopvangplaatsen op 3.416 kinderen tot 3 jaar (cijfer van 1 januari 2009) 31%, wat nog 68 plaatsen te kort is om de Barcelona-norm te halen.


“In onze stad moet iedereen kunnen rekenen op kwalitatief hoogstaande kinderopvang, we hopen daarom dat er nog vele nieuwe initiatieven zullen volgen. Het aanbod moet zo ruim mogelijk gemaakt worden, maar we eisen wel dat alle aanbieders van kinderopvang aan strikte kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Onze kinderen verdienen immers alleen topkwaliteit”, besluit Rita Janssens.