De Mechelse Gemeenteraad moest zich gisteren uitspreken over een 'tariefwijziging' voor de grofvuilfractie op onze containerparken. "Deze tariefwijziging blijkt nu in de meeste gevallen een aanzienlijke tariefverhoging te zijn", aldus gemeenteraadslid Karel Geys (sp.a).

Top de dag van vandaag wordt er voor grofvuil per volume (m³) getarifeerd. Voor 1 m³ grof vuil betaalt men nu 40€. Dit tarief is nu al het hoogste in Vlaanderen. Nu wordt voorgesteld om de volumetarifering te vervangen door een tarifering op basis van gewicht. Een goed idee, zegt Karel Geys, maar absoluut niet aan de gehanteerde tarieven.

Een voorbeeld.
Een m³ versleten gipsplaten, standaardformaat 260 x 120 x 1,25 cm, naar het containerpark brengen kost nu 40€. In de toekomst zal deze prijs meer dan vervijfvoudigen! In 1 m³ zitten 25 gipsplaten, die elk 28 kg wegen. Dit betekent een totaal gewicht van 700 kg, getarifeerd aan 0,3€/kilo, of maar liefst 210€ !!!  
Biedt men slechts 6 oude gipsplaten aan (of 0,25 m³) betaalt men nu 10€ en in de toekomst 168 kilo x 0,3 € is 50,4€, eveneens een vervijfvoudiging van de al peperdure tarieven.

"Dit is totaal absurd, want dit is precies de aankoopprijs van nieuwe gipsplaten (9€ per plaat). Uiteraard zal er ook lichter grofvuil worden aangeboden, maar dergelijke ontsporingen kunnen echt niet", besluit Karel Geys. "Het hoeft geen betoog dat als je voor afval dezelfde tarieven gaat hanteren als voor het product zelf, het sluikstorten alleen maar verder zal toenemen."