Het Mechelse Stadsbestuur heeft het project huisbewaarders bij de MGW positief geëvalueerd. Het betreft een sociaal economie project waarvoor stad en MGW subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid.

“Wegens het succes van het project, door de inzet van de conciërges en de appreciatie van de bewoners, hebben we besloten om het sociaal economieproject alvast te verlengen met twee jaar ”, zegt schepen van Sociale Economie Caroline Gennez (sp.a).

Dit jaar startte de stad Mechelen samen met de MGW met een project huisbewaarders in de sociale huisvesting. In het kader hiervan werden voor de wijken Otterbeek, Kruisbaan en Vennekant elk een conciërge aangeworven. De wijk Otterbeek, met 150 woningen en 150 laagbouwappartementen, werd gekozen omdat de volledige wijk een vooral een oudere bevolking telt die nood heeft aan sociale controle en een makkelijk te bereiken aanspreekpunt. De wijk Kruisbaan, met 96 appartementen, werd gekozen omdat er in het verleden nogal wat overtredingen werden vastgesteld op het vlak van sluikstorten en vandalisme. Bovendien werd het huishoudelijk reglement er niet goed nageleefd door de bewoners en werd de regeling betreffende de huisvuilophaling er niet altijd opgevolgd. De wijk Vennekant, met 60 appartementen, werd gekozen omdat er nogal wat problemen waren met hangjongeren, een gebrek aan sociale controle, vandalisme, sluikstorten en overlast in en rond het gebouw. De aanwerving van de huisbewaarders kadert in de sociale economie, waarmee langdurig laaggeschoolde werklozen een nieuwe kans krijgen op de arbeidsmarkt.


De huisbewaarders kregen eerst een technische opleiding en nadien een individueel begeleidingsplan. “Eenmaal aan de slag werd er door elk van hen eerst uitgebreid kennis gemaakt met de bewoners van de wijken. De taakinhoud van de huisbewaarders bestaat uit een signaalfunctie en een onderhoudsfunctie. Als signaalfunctie vormen de conciërges een laagdrempelig aanspreekpunt voor de bewoners waarbij ze deze van alle mogelijke informatie voorzien, maar ook toezicht houden op de naleving van de bestaande reglementen. Hun onderhoudsfunctie bestaat voornamelijk uit klein dagelijks onderhoud, het poetsen van de gemeenschappelijke delen, groenonderhoud, het opruimen van zwerfvuil en de opkuis van leegstaande panden”, aldus schepen van Sociale Economie Caroline Gennez.

Wegens het succes van het project heeft het stadsbestuur van Mechelen besloten om de samenwerkingsovereenkomst alvast te verlengen tot eind 2011. “We hebben na een eerste evaluatie vastgesteld dat de appreciatie van de bewoners over hun huisbewaarders enorm groot is. Dit komt mede door het grote verantwoordelijkheidsgevoel dat leeft bij de conciërges. We stellen dan ook reeds merkbare verbeteringen vast voor de wijken, zowel in de gebouwen als in de omgeving. De wijken liggen er vandaag netter bij en structurele problemen als sluikstorten worden sneller gesignaleerd en opgelost. Door hun constante aanwezigheid en actieve inzet hebben de huisbewaarders al snel het vertrouwen en respect gekregen van de bewoners. Een bewijs dat sociale economieprojecten, waarmee we doelgroeparbeiders opnieuw aan de slag proberen te krijgen voor een enorme weerwaarde kunnen zorgen in onze samenleving”, aldus nog Caroline Gennez.