Stad Mechelen voert in Donkerlei en omgeving éénrichtingsverkeer in en neemt bijkomende maatregelen in de zone Nekkerhal na bevraging bewoners.

Op verzoek van de wijkraad Mechelen-Noord besliste de stad om de bewoners van de Donkerlei en omliggende straten te bevragen betreffende mogelijke scenario’s inzake het invoeren van éénrichtingsverkeer. “In de smalle straten van de Donkerlei en omgeving wordt immers langs beide zijden geparkeerd zodat het kruisen van voertuigen er vaak zeer moeilijk is. We willen er geen buurtparkeerplaatsen wegnemen, zodat het invoeren van éénrichtingsverkeer de enige oplossing biedt”, zegt  schepen voor Mobiliteit Karel Geys.

Deze zomer werden de bewoners van de Donkerlei en omliggende straten bevraagd over de mogelijke invoering van éénrichtingsverkeer in hun straat. Liefst 71 bewoners reageerden op de bevraging die er kwam op vraag van de wijkraad Mechelen-Noord.

Momenteel heeft de stad een studiebureau aangesteld die de plannen uitwerkt voor de heraanleg in de wijk Mechelen-Noord van de Donkerlei, Kanonstraat, Arendonckstraat, Batterijstraat en de Generaal De Ceuninckstraat. We gaan niet wachten op de realisatie van deze heraanleg om het éénrichtingsverkeer in te voeren.

“De meerderheid van de bewoners koos er voor het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Donkerlei van de Batterijstraat naar de Generaal De Ceunickstraat. In de Arendonckstraat van de Liersesteenweg naar de Generaal De Ceunickstraat. En in de Kanonstraat van de Donkerlei naar de Liersesteenweg. We gaan de meerderheid van de bewoners dan ook volgen en het éénrichtingsverkeer volgens dit scenario invoeren. Bovendien gaan we het studiebureau dat instaat voor het uittekenen van de plannen van de heraanleg van deze starten ook de opdracht geven om bijkomende snelheidsremmende maatregelen te voorzien”, aldus schepen van Mobiliteit Karel Geys.  

 Zone Nekkerhal

De stad voerde in 2008 in verschillende woonstraten in de wijken rond het centrum het systeem van blauwe zone in. In december 2008 werd deze ingevoerd in de zone Nekkerhal en dit tijdens de weekends. Zoals afgesproken volgde er een evaluatie van de nieuwe parkeerregeling na bevraging van de buurtbewoners in deze wijk.

Na de  aanpassingsperiode die bij ingrijpende maatregelen noodzakelijk is, volgde een evaluatie van de invoering van de blauwe zone. Hierbij werd de huidige parkeersituatie bekeken en meer specifiek de mogelijke verschuiving van de parkeerdruk naar omliggende straten. Via een enquête van de buurt in oktober werd de bewoners van de wijk Nekkerhal gevraagd naar hun tevredenheid over de huidige regeling en werd gevraagd of er bijkomende maatregelen dienen genomen te worden in functie van de evenementen in de Nekkerhal. De meerderheid van de bewoners zijn tevreden met het huidige regime van de blauwe zone Nekkerhal.

 “Op basis van de bevraging van de buurtbewoners en in overleg met hen en de wijkraad hebben we besloten om de bestaande regeling van de blauwe zone Nekkerhal te behouden, maar ook om enkele bijkomende maatregelen te nemen. Zo zullen we zorgen voor een betere signalisatie, inclusief het plaatsen van nadars. Bovendien zullen we aan de vzw Nekkerhal vragen om te communiceren dat parkeren in de wijk niet mogelijk is en dat maximaal gebruik dient te worden gemaakt van de bestaande parkings en wanneer deze vol zouden staan er gebruik dient te worden gemaakt van de grote parking aan de Zandpoortvest”, aldus schepen van Mobiliteit Karel Geys.