De stad Mechelen kent premies toe voor gevelverfraaiing, algemene verbeteringswerken en wonen boven winkels. Net als vorig jaar wil het stadsbestuur de Mechelaars ook in 2010 stimuleren om te investeren in een betere woning.

oor deze premies is er in het totaal €555 000 voorzien. “In 2009 werden er voor gevelverfraaiing een zestigtal premies van gemiddeld meer dan €1100 verleend. De verbeteringspremie bedroeg gemiddeld bijna €2500 en werd 210 keer uitgereikt. De premie om het wonen boven winkels te subsidiëren, werd nog maar één keer gebruikt”, legt schepen van Wonen Karel Geys uit.
 
Voor het verfraaien van gevels van gebouwen die minstens 40 jaar oud zijn, kan een premie worden aangevraagd. Dit geldt onder andere voor het reinigen, schilderen en bepleisteren van de gevel. Minstens twee maanden voor de start van de werken moet de aanvraag op de dienst Wonen worden ingediend en de werken moeten binnen het jaar voltooid zijn. “Tot en met een kadastraal inkomen van €1100 bedraagt de premie 30% van de kostprijs van de werken. Boven €1100 tot en met €1500 gaat het om 20% van de totale kostprijs. In beide gevallen is de maximumpremie €1750”, aldus Karel Geys (sp.a).
 
De verbeteringspremie is bedoeld voor particulieren die hun woning van minstens 20 jaar oud functioneel willen verbeteren omdat de woonkwaliteit onvoldoende is. Na grondige werken moet de woning voldoen aan alle normen op het vlak van gezonde, veilige en aangepaste huisvesting. De aanvraag moet één maand voor de aanvang van de werken worden ingediend op de dienst Wonen. De aanvrager mag niet meer dan twee woningen bezitten en het kadastraal inkomen mag niet hoger zijn dan €2000. “Afhankelijk van het belastbaar inkomen wordt een subsidie van 40%, 30% of 20% van de kostprijs toegekend met telkens een maximumbedrag. Het betreft werken aan de ruwbouw, het dak, het buitenschrijnwerk, de centrale verwarming, de sanitaire of de elektrische installatie”, verklaart de Mechelse schepen van Wonen.
 
De premie ‘wonen boven winkels’ is er voor particulieren en vennootschappen die een bestaand handelspand verbouwen zodat er op de bovenverdiepingen volwaardige woongelegenheden worden gecreëerd. Deze moeten een aparte toegang krijgen die onafhankelijk is van de winkel. De aanvraag moet worden ingediend bij de dienst Wonen en dit minstens één maand voor de aanvang van de werken. “Per nieuwe woongelegenheid die boven een winkel wordt ingericht, wordt een premie van €1250 verleend. Voor het maken van een individuele toegang komt daar €990 bij, voor een gemeenschappelijke toegang is dit €1250. Het maximale bedrag per handelspand is vastgelegd op €4950. Wij willen deze premie onder de aandacht brengen omdat de verdiepingen boven handelspanden dikwijls niet gebruikt worden. Nochtans zijn dergelijke kleinere woongelegenheden geschikt voor bijvoorbeeld jongeren en kleine huishoudens, op voorwaarde dat de bewoners niet door de winkel moeten. De premie ‘wonen boven winkels’ helpt daarom bij het maken van een aparte toegang”, aldus nog Karel Geys.
 
Ook in 2010 kunnen Mechelaars een beroep doen op deze premies. Het stadsbestuur roept dan ook iedereen die wil verbouwen op om na te gaan of hij in aanmerking komt. “Wij willen van Mechelen een zo aangenaam mogelijke woonstad maken. Daarom moedigen we met deze premies de Mechelaars aan om zelf hun woning te verbeteren. Iedereen heeft immers recht op voldoende woonkwaliteit”, besluit schepen van Wonen Karel Geys. Meer informatie over de aanvraag van deze drie premies krijg je bij de dienst Wonen op 015/29 77 39, of via het E-loket op www.mechelen.be onder het thema ‘Premies & Subsidies’.