Het Mechelse stadsbestuur keurde verschillende beleidsinitiatieven goed ter stimulering van de omschakeling naar inkomensgerelateerde opvang in de zelfstandige kinderopvanginitiatieven.

“We hebben in Mechelen van voldoende kinderopvang een absolute prioriteit gemaakt, maar die extra plaatsen moeten ook betaalbaar voor elke portemonnee zijn”, aldus schepen van jeugd Caroline Gennez (sp.a) en schepen van kinderopvang Rita Janssens (sp.a).

Elk kind waarvoor gezinnen een beroep willen doen op kinderopvang moet kunnen opgevangen worden op een kwaliteitsvolle manier. “Inkomensgerelateerde kinderopvang moet voor ons hierbij de norm worden. Zo zou elke door Kind&Gezin erkende nieuwe bijkomende plaats inkomensgerelateerd moeten zijn. De omschakeling van bestaande niet inkomensgerelateerde plaatsen in de zelfstandige kinderopvang moeten we dan ook verder stimuleren en op termijn verplichten. De realisatie van inkomensgerelateerde kinderopvang is immers een cruciale succesfactor om een gelijk recht op kinderopvang voor iedereen te realiseren”, zegt schepen van jeugd Caroline Gennez.

Mechelen had al een toelagereglement waarbij het alle nieuwe initiatieven voor kinderopvang, zowel publieke als private, initiatieven van scholen, ziekenfondsen of particulieren financieel ondersteund. Tot 7 nieuwe plaatsen werd een bedrag van 500 euro per opvangplaats uitgetrokken, vanaf 8 nieuwe plaatsen kregen de opvanginitiatieven een bedrag van 1.750 euro per nieuwe opvangplaats. “In 2009 hebben we zo met 320.000 euro toelage aan nieuwe kinderopvanginitiatieven voor 187 nieuwe kindopvangplaatsen gezorgd. Op 1 jaar tijd realiseerden we zo 20% extra kinderopvangplaatsen en realiseerden we een jaar eerder dan vooropgesteld de Barcelona-norm, waarbij voor minimum 33% van de -3 jarigen kinderopvang moet voorzien worden. Om best trots op te zijn. Doch laten we niet op onze lauweren rusten maar eerder onze ambities bijspijkeren. We willen in Mechelen nu zo snel als mogelijk de 50% halen en alle initiatieven stimuleren om over te schakelen naar inkomensgerelateerde opvang”, zegt schepen van kinderopvang Rita Janssens.

De stad breidt het bestaande toelagereglement nu uit met extra toelagen wanneer de nieuwe gecreëerde opvangplaatsen ook inkomensgerelateerd zijn. “Tot 7 nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen zullen we een bijkomend bedrag van 250 euro per opvangplaats uit trekken, in totaal 750 euro per plaats. Vanaf 8 nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen zullen we 500 euro per plaats extra subsidiëren, in totaal krijgen deze opvanginitiatieven dan een bedrag van 2.250 euro per nieuwe opvangplaats.”, aldus nog Caroline Gennez.

Het stadsbestuur stelde ook een bijkomend toelagereglement op waarbij alle bestaande opvanginitiatieven die zich engageren om inkomensgerelateerde opvang aan te bieden een toelage van de stad kunnen ontvangen. “Alle bestaande opvanginitiatieven tot 7 plaatsen, krijgen een bedrag van 250 euro per erkende inkomensgerelateerde plaats. Vanaf 8 opvangplaatsen, zelfs 500 euro per erkende inkomensgerelateerde plaats. We willen zo de bestaande inkomensgerelateerde kinderopvanginitiatieven extra ondersteunen en deze die nog niet inkomensgerelateerd zijn stimuleren om alsnog de omschakeling naar inkomensgerelateerde opvang te maken. Ieder kind heeft recht op een kwaliteitsvolle opvangplaats. Welk inkomen de ouders ook hebben”, besluit Caroline Gennez.