“Tegelijk vernemen we via Twitter dat de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) in de binnenstad wordt uitgesteld”, zegt gemeenteraadslid Toon Wassenberg. Tijdens de gemeenteraadscommissie van juni werd nog aangegeven dat de informatiecampagne voorafgaand aan de invoering van de lage-emissiezone dit najaar zou starten. “En ook dat blijkt vertraging op te lopen. Alles behalve goed nieuws voor de luchtkwaliteit in Antwerpen.” Wassenberg vraagt nu bijkomende uitleg aan de bevoegde schepen Nabila Ait Daoud. 

Eerder dit jaar bleek uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat de Europese jaarnorm voor stikstofdioxide tijdens de eerste drie maanden van het jaar reeds werd overschreden in Antwerpen. “Wij kiezen resoluut voor een beleid dat mobiliteitsalternatieven ontwikkelt en steunen voluit een volledige overkapping van de Ring. Gezonde lucht is een recht. Ook voor de Antwerpenaren”, zegt Wassenberg, die de schepen ook zal bevragen over stand van zaken in het flankerend beleid bij de invoering van de LEZ.