Stad Mortsel zet met nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan in op kwaliteit handelscentrum.

Mortsel keurde vanavond de voorlopige vaststelling goed van het nieuwe RUP Centrum (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Daarmee creëert de stad kansen om de kwaliteit in het centrum van Mortsel te verhogen en lost het een aantal ruimtelijke problemen op. Steve D'Hulster: "Dit RUP¨creëert niet alleen meer kansen voor wie in ons winkelcentrum wil investeren, maar biedt ook meer kwaliteitsgaranties voor wie op de winkelas of in de Lindelei woont." Het RUP gaat nu in openbaar onderzoek. Na inbreng van de adviesraden en de Mortselaar, zal het plan worden aangepast en vervolgens definitief worden goedgekeurd.

1. Tijdelijke parking krijgsbaan wordt geregulariseerd.De recent vernieuwde parking aan de Krijgsbaan dreigde binnen enkele jaren te moeten verdwijnen. Dankzij dit RUP is die dreiging weg en kan deze bruikbare parking blijven bestaan.

2. Meer mogelijkheden voor investeerders. Focus winkelcentrum op statielei/AntwerpsestraatHet RUP creëert ook meer mogelijkheden voor investeerders om panden in de Statielei en Antwerpse straat te renoveren en te vernieuwen. Zo wordt het makkelijker om 2 kleine panden om te vormen tot een groter pand.

3. Projectzone "voormalige" Brico. Een plek in Mortsel die steeds meer aanleiding geeft tot overlast en sluikstort. Dankzij dit RUP komen er kansen om de ruimtelijke kwaliteit van die zone te verbeteren en ook de minder prettige neveneffecten te doen verdwijnen.

4. Groene karakter binnengebied behouden. Er wordt bewust voor gekozen om de bestaande situatie te optimaliseren en dus geen extra bouwblokken of winkelruimtes toe te laten in het gebied tussen Antwerspestraat  en Lindelei. Het groene karakter van dat gebied en het eigen karakter van de Lindelei worden juridisch verankerd. Verbindingen voor zachte weggebruikers doorheen het gebied worden ook juridisch opgelegd.

5. Nieuwe woonprojecten kunnen alleen als ze aan hoge eisen kunnen voldoen van beeldkwaliteit en duurzaam bouwen. En als voldoende groene en openbare ruimte kunnen garanderen en als de impact op de omgeving beperkt blijft.