Op 5 juni worden de Antwerpse Leien geknipt ter hoogte van het Operaplein. Het zal vanaf dan voor minstens anderhalf jaar niet meer mogelijk zijn om via de Leien van noord naar zuid te rijden, en omgekeerd. Gecombineerd met de verschillende andere wegenwerken in de stad Antwerpen dreigt een nog groter verkeersinfarct.

 Volgens sp.a heeft het stadsbestuur zich niet genoeg voorbereid op deze werken. 'Toen in 2003 de onderhoudswerken aan de Ring van start gingen, ging dat gepaard met een hele resem aan minder-hindermaatregelen om de verkeersoverlast te beperken', zegt sp.a raadslid Toon Wassenberg. 'Daardoor werd Antwerpen gespaard van een heus verkeersinfarct. Maar dit stadsbestuur heeft zich niet voorbereid op de knip van de Leien. En nu die er is, speelt het paniekvoetbal door war-room te organiseren. Die war-room lijkt echter verdacht veel op een panic-room'.

 De verschillende wegenwerken zijn niet goed op elkaar afgestemd. Het totaal gebrek aan een deftig mobiliteitsbeleid komt de Antwerpenaar duur te staan. 'De stad had samen met Vlaanderen sterk moeten investeren in extra capaciteit van het openbaar vervoer. Nu moeten we het doen met minder openbaar vervoer dan vijf jaar geleden. Daarnaast komt nog eens de vervroegde invoering van de zomerdienst bij De Lijn. In plaats van voldoende en kwaliteitsvol openbaar vervoer krijgt de Antwerpenaar alleen maar miserie', aldus Wassenberg.

De Antwerpse sp.a komt het college alsnog te hulp met een aantal voorstellen om op korte termijn de pijn toch al proberen te verzachten.

  1. Geplande park-and-rides zoals die op Luchtbal worden versneld en desnoods tijdelijk uitgevoerd zodat deze maximaal benut kunnen worden. Vanop die park-and-rides worden snelbussen naar het stadscentrum ingelegd.
  2. Ook vanuit de verschillende gemeenten in de provincie worden snelbussen ingelegd naar de stad. Via een samenwerking met de bedrijfswereld kunnen deze bussen mee worden gefinancierd en ingericht als “office cars” zodat de tijd op de bus kan meetellen als werktijd.
  3. Net als tijdens de werken aan de ring in 2004 komt er één abonnement voor openbaar vervoer tijdens de werkzaamheden.
  4. Er rijdt een tram om de 5 minuten. Weg met de dienstregelingen. Indien er te weinig tramchauffeurs zijn op korte termijn worden chauffeurs vanuit andere regio’s of afdelingen gedetacheerd naar de stad, net zoals er tijdens de zomerperiode Antwerpse trams aan de kust rijden. Er wordt maximaal ingezet op lokale werving van trambestuurders.
  5. Spitsmijden en trager op de ring: mensen worden (financieel) aangemoedigd om de auto zo veel mogelijk buiten de spits te gebruiken. Door de maximumsnelheid op de ring te ver