Het stadsbestuur van Mechelen wil een sterke regiefunctie opnemen om een coherent en toekomstgericht woonbeleid te voeren. De stad doet dit in overleg met private en publieke partners met als doel iedereen het uitzicht te geven op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning.

De stad moet daarom een actieve rol spelen in het opsporen en bestrijden van leegstand en verkrotting. Wanneer een woning een schrijnend gebrek aan kwaliteit vertoont en de leefbaarheid van een hele straat hypothekeert, moet de stad optreden. De  leegstand en verkrotting in de invalsstraten naar het stadscentrum is dan ook een topprioriteit.

 

Tegelijkertijd wil het stadsbestuur het aantal beschikbare huur- en koopwoningen vergroten. In samenwerking met private partners als het kan, in eigen beheer als het moet.

 

In de Hoogstraat en de Adegemstraat loont het actieve opvolgingsbeleid steeds meer, getuige hiervan de vele panden die door particulieren worden opgekocht en gerenoveerd.

 

De Sint-Katelijnestraat heeft als invalsweg naar het stadscentrum nog steeds met heel wat leegstand te kampen en heeft dringend nieuwe impulsen nodig. In juli 2008, werd reeds een masterplan voor de Sint-Katelijnestraat voorgesteld. Een totaalaanpak moet de hele buurt opwaarderen en er terug een gezellige, leefbare buurt van maken. De herinrichting van het openbaar domein is reeds volop aan de gang, maar het bestuur wil ook een snelle oplossing voor de nog steeds grote leegstand en verkrotting in de Katelijnestraat.

 

Zo werden de eigenaars van leegstaande, verwaarloosde en verkrotte panden voornamelijk in het tweede gedeelte van de straat (vanaf de kerk tot aan de ring) door schepen voor wonen en stadsvernieuwing Karel Geys, uitgenodigd om te peilen naar hun intenties om aan de bestaande toestand, die soms al decennia bestaat, te verhelpen. Met resultaat.

 

Het als monument geklasseerde pandje nr. 46 werd door de eigenaar verkocht en zal eerstdaags door de nieuwe eigenaar worden gerestaureerd.

 

Het eveneens als monument geklasseerde pand nr. 73, beter bekend als "Het roden Schilt" wordt integraal gerestaureerd tot woning.

 

Het grote pand nr.139-141 werd opgekocht door Brasserie Leysen, die hier een grote horecazaak gaan inrichten. De appartementen erboven krijgen een opfrisbeurt.

 

De panden nr.145- 151, bestaande uit een waardevol Hooghuis en 2 kleinere panden, worden door de stad aangekocht en gerenoveerd .

 

De panden nr. 124- 126, en Zelestraat 113, site Bouvier, worden eveneens door de stad aangekocht en gerenoveerd tot een achttal appartementen.

 

Ook het eerste deel van de Zelestraat zal hiermee gevoelig worden heropgewaardeerd.

Alles in totaal gaat het dus om meer dan 10 panden die de stad zelf zal aanpakken.

 

De nieuwe woonprojecten moeten een meerwaarde bieden aan de hele omgeving en een mix bevatten van woningen voor gezinnen met kinderen in verschillende prijssegmenten.

 

Het stadsbestuur gelooft er sterk in dat, door zelf haar verantwoordelijkheid op te nemen in dit tweede deel van de Katelijnestraat, ze een bijkomende impuls geeft voor verdere investeringen. Een aantal kandidaat-kopers betoont op dit ogenblik reeds interesse voor de aankoop van nog andere panden.

 

De Sint-Katelijnestraat is één van de mooiste historische straten van Mechelen. Jammer genoeg is dit vandaag niet echt meer zichtbaar. De actieve aanpak van het stadsbestuur zal ervoor zorgen dat deze straat binnenkort terug een kwaliteitsvolle aanblik biedt en een mooie toegang tot het stadscentrum vormt. Zo wordt onze stad nog aantrekkelijker om te bezoeken, te wonen of te werken.