De stad Leuven verviervoudigt het budget voor naschoolse opvang in de basisscholen. De komende jaren wordt elk jaar 2,6 miljoen euro geïnvesteerd in de opvang. “Dat is noodzakelijk, want 75 procent van de drieduizend kinderen in onze basisscholen maakt gebruik van de naschoolse opvang”, weet schepen Bieke Verlinden.

Dit artikel verscheen op HLN.be

Kinderopvang is in heel wat Vlaamse gemeenten een aandachtspunt. Dikwijls is er een groot tekort aan beschikbare plaatsen, zowel voor de opvang van baby’s en peuters als in de naschoolse opvang voor leerlingen in het basisonderwijs. Het Leuvense stadsbestuur heeft zich de voorbije jaren al een voortrekkersrol aangemeten in die problematiek. Vaak omdat geld van de overheid op zich lieten wachten. Het tekort aan plaatsen is echter te groot om te wachten op Vlaamse subsidies. Wat de opvang van baby’s en peuters betreft, heeft het stadsbestuur de voorbije jaren al aanzienlijke investeringen gedaan om 120 extra plaatsen te creëren. Goed voor een investering van 2,3 miljoen euro, exclusief 3,6 miljoen euro werkingsmiddelen. De wachtlijsten zijn sindsdien al korter, maar het probleem is nog niet helemaal opgelost. “De situatie is onder controle en dat is niet te danken aan Vlaanderen, maar wel aan de stad Leuven, die zelf initiatief heeft genomen om het tekort aan te pakken”, zei Veerle Callens, diensthoofd kinderdagverblijven bij Zorg Leuven, enkele maanden geleden nog.

300 plaatsen

Ook qua naschoolse opvang heeft het stadsbestuur de voorbije jaren al extra initiatieven genomen. Leuven telt drieduizend kinderen in het basisonderwijs, waarvan 75 procent gebruikmaakt van naschoolse opvang. Er zijn echter maar driehonderd plaatsen. De andere optie was opvang in de school zelf organiseren. Dat was echter geen eenvoudige opdracht, want kwalitatieve naschoolse opvang kost tijd, geld en kennis. “Daarom hebben we het initiatief genomen om in elke basisschool een gelijkwaardige opvang te realiseren”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a). “Helaas is opvang geen kerntaak van het departement Onderwijs, dus kwam er geen geld voor die noodzakelijke opdracht. Daarom heeft Leuven de taak en de investeringen op zich genomen om iets te doen aan het tekort aan plaatsen.” In een eerste fase heeft het stadsbestuur de scholen ontlast van alle administratie en facturatie. Er werd ook een sociaal tarief van 45 eurocent per uur opvang vastgelegd. In een tweede fase heeft de stad het personeel van de naschoolse opvang overgenomen.

Extra toelage

“We hebben dat al in vier van de 24 basisscholen gedaan, maar voor de andere scholen was er geen geld meer”, legt schepen Verlinden uit. “We hebben wel al in workshops geïnvesteerd tijdens de naschoolse opvang. Dankzij de extra toelage van 6,7 miljoen euro – omdat Leuven intussen 100.000 inwoners telt – kunnen we nu een versnelling of twee hoger schakelen. We gaan jaarlijks 2,6 miljoen euro investeren in de overname van het personeel voor de opvang. Op het einde van de rit, over drie jaar, zullen alle 150 personeelsleden in de naschoolse opvang overgenomen zijn door de stad Leuven. Het gaat om een verviervoudiging van het budget.”